Το 2019 ξεκινάνε οι εργασίες ενίσχυσης της υφιστάμενης γέφυρας Πηνειού στον Πυργετό και διακόπτεται η κυκλοφορία από την κοιλάδα των Τεμπών προς βορρά. Η κυκλοφορία γίνεται μέσω της ΠΑΘΕ και…