Το 1997 διοργανώνονται από τον τότε ΜΕΣ Γόννων και τον χοροδιδάσκαλο του συλλόγου Σωτήρη Καραβασίλη, χορευτικές εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία των Γόννων. Τα χορευτικά τμήματα, μικρών, μεγαλύτερων και μεγάλων ξεπερνούσαν τότε τα εκατό και πλέον άτομα. Όταν ο εθελοντισμός και το μεράκι παρήγαγαν πολιτισμό…

(Μεταφορά εικόνας από αναλογική σε ψηφιακή από τον Δημήτρη Ζ. Γουγουλιά).