Η εποποιΐα του ανθρώπινου είδους ξεκίνησε πριν 3-4 εκατομμύρια χρόνια. Μπορούμε όμως να θεωρήσουμε ότι ξεκίνησε πολύ πιο πριν, διότι τα βασικά στοιχεία της νοημοσύνης [Οι τρόποι ενέργειας της νόησης,…