Με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης, καλεί του αμυγδαλοπαραγωγούς της περιοχής σε σύσκεψη την Δευτέρα 23 Δεκέμβρη 2019 και ώρα 5:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο Μακρυχώρι (Αντλιοστάσιο), με θέμα :
Ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις και περαιτέρω ενέργειες για λήψη πρόσθετης αποζημίωσης στην ακαρπία των αμυγδάλων του έτους 2019.