Την Τρίτη 19 Νοέμβρη 2019 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Τεμπών.
Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής :

1. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος Εισήγηση: Μητσογιάννης Νικ.
2. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή των καταθετικών λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος Τεμπών στην Τράπεζα Πειραιώς Εισήγηση: Μητσογιάννης Νικ.
3. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
(ΣΑΚΟΥΛΗΣ) Εισήγηση: Καραναστάσης Αθαν.
4. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΟΤΕΣΗ – ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΙΝΟΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΛΙΦΤ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΝΑΛΟΣ» ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΝΕΣΣΩΝΟΣ Εισήγηση: Νικολάου Γ.
5. Συμπλήρωση Πίνακα Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τεμπών Εισήγηση: Προεδρείο
6. Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Καταστάσεων Γ’ τριμ. 2019 Εισήγηση: Μητσογιάννης Νικ.
7. Διαγραφή απαιτήσεων λόγω παραγραφής κ.λ.π. Εισήγηση: Μητσογιάννης Νικ.
8. Συμπληρωματικό πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής έτους 2019 Εισήγηση: Προεδρείο
9. Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τεμπών (2019-2021) Εισήγηση: Προεδρείο
10. Αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού Εισήγηση: Μητσογιάννης Νικ.
11. Πρόθεση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 2005,89 τ.μ. στη θέση ¨Καρυές¨ της Τ.Κ. Πυργετού για τη δημιουργία πρόχειρης εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας με την διενέργεια δημοπρασίας και για χρονικό διάστημα 20 ετών. Εισήγηση: Προεδρείο
12. Πρόθεση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 9.000τ.μ. στη θέση “Λιβάδι” της Τ.Κ. Ιτέας Εισήγηση: Προεδρείο
13. Λύση μίσθωσης στη θέση “Ζιγουροτόπι” της Δ.Ε. Μακρυχωρίου Εισήγηση: Μητσογιάννης Ν.
14. Ορισμός Εκπροσώπου & αναπληρωτή στο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ» Εισήγηση: Προεδρείο
15. Αποδοχή Προγράμματος Κουνουποκτονίας στην Π.Ε. Λάρισας, για το 2020 Εισήγηση: Προεδρείο
16. Εκλογή Εκπροσώπου στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Λάρισας (ΦΟΔΣΑ) Εισήγηση: Προεδρείο
17. Ορισμός αποζημίωσης Δημ. Συμβούλων Δήμου Τεμπών, για παράσταση στο ΔΣ Εισήγηση: Δήμαρχος
18. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος Χωριστής Συλλογής Μεταχειρισμένων Ειδών Ένδυσης -Υπόδησης & λοιπών Υφασμάτινων Υλικών Εισήγηση: Νικολάου
19. Δημιουργία βραβείου «ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ», καλλίτερου Συνεταιρισμό Εισήγηση: Δήμαρχος
20. Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων έτους 2020 Εισήγηση: Ζαρδούκας Κων.
21. Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Εισήγηση: Δήμαρχος