Εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Γόννων βρίσκονται στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος Erasmus+ KA1.
Στην αποστολή συμμετέχουν η Διευθύντρια του σχολείου, Κωνσταντίνα Μπούτου, η δασκάλα της Β’ τάξης, Παρασκευή Τσιούρβα, ο δάσκαλος της Ε’ τάξης, Γεώργιος Αλεξανδρής και η εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Αποστολίνα Σαΐτη.

Παρακολουθούν δομημένο κύκλο σεμιναρίων για το «Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ιρλανδίας». Η πρώτη μέρα του προγράμματος περιλάμβανε γνωριμία με τους συμμετέχοντες από την Ισπανία και τη Ρουμανία και παρουσιάσεις των σχολείων των χωρών τους. Η πρώτη μέρα ολοκληρώθηκε με περιήγηση σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να έρθουν σε επαφή με την κουλτούρα της χώρας, η οποία επηρεάζει και διαμορφώνει και το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα της Ευρώπης.