Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Τεμπών.

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Τεμπών Ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Τεμπών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τεμπών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τεμπών μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία 25
2 Νέες Εναλλακτικές Καλλιέργειες 25
3 Αθλητισμός και διατροφή 25
4 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25
5 Σύνδεση σχολείου-οικογένειας 50
6 Αγωγή Υγείας-Πρώτες Βοήθειες 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Οι πολίτες θα απευθύνονται για την αίτηση συμμετοχής στα αντίστοιχα ΚΕΠ της Κοινότητας της οποίας ανήκουν (ΚΕΠ Μακρυχωρίου, ΚΕΠ Συκουρίου και ΚΕΠ Πυργετού) και στους Γόννους στο Κέντρο Κοινότητας από Δευτέρα 9/12/2019 έως Παρασκευή 13/12/2019.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών στο:
Τηλ. : 2495-350.113
Ταχ. Διεύθυνση: Γόννοι (πρώην Δημαρχείο, 1ος όροφος)
Email: [email protected]

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.