1.    1. Τα ποσοστά των Συνδυασμών την 1η και 2η Κυριακή 7 & 14 Νοέμβρη 2010.

2.      2. Τα τελικά αποτελέσματα στο Δήμο Τεμπών.
3.      3. Τα αποτελέσματα στον πρώην Δήμο Γόννων.
4.      4. Οι περιφερειακές εκλογές σε επίπεδο νομού Λάρισας.
5.      5. Οι περιφερειακές εκλογές σε επίπεδο νέου Δήμου Τεμπών. 
6.      6. Τα τελικά αποτελέσματα ανά Δημοτικό Διαμέρισμα στο Δήμο Τεμπών.