Το διεθνές σύμβολο ποιότητας για μια ακτή  και το πιο γνωστό, ίσως, περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο, είναι η Γαλάζια Σημαία και φέτος όλες οι παραλίες του δήμου μας βραβεύονται ξανά, όπως και πέρυσι με το διεθνές αυτό σύμβολο.
Έτσι τρείς γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν και φέτος το καλοκαίρι, στο Καστρί Λουτρό, στο κέντρο των Μεσαγκάλων και στην νότια  άκρη των Μεσαγκάλων, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό όλα τα παράλια του δήμου μας.
Και ενώ τις σημαίες τις πήραμε τα κριτήρια για να μας δοθούν δεν τα έχουμε ακόμη εκπληρώσει, όπως για παράδειγμα η πρόσληψη  ναυαγοσωστών που θα καθυστερήσει λόγω των εκλογών της 17ης Ιούνη, αλλά και η πρόσληψη εργατών καθαριότητας για τα παράλια όπου οι ανάγκες λόγω του καλοκαιριού είναι αυξημένες. Για να προχωρήσουν οι προσλήψεις, όπως μαθαίνω, το υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε από το Συμβούλιο της Επικρατείας να ξεκινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 ώστε να εξαιρεθούν από τη γενική απαγόρευση προσλήψεων που ισχύει στον δημόσιο τομέα.
Για την ιστορία να αναφέρω ότι η Ελλάδα κατέχει τη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 48 χώρες με 394 βραβευμένες ακτές και εννέα μαρίνες, ενώ τα κριτήρια του Διεθνούς Προγράμματος κατατάσσονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες:
Α). Καθαριότητα θάλασσας και ακτής
1. Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους όπως ορίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 2. Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία. 3. Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα καθώς και ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης. 4. Συνεχής, περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λπ.
Β). Οργάνωση ακτής
1. Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων στον Πίνακα Ανακοινώσεων των ακτών. 2. Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ ατυχήματος, με άμεση ενημέρωση του κοινού. 3. Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή. 4. Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης. 5. Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.
Γ). Ασφάλεια επισκεπτών
1. Εκπαιδευμένοι, πτυχιούχοι ναυαγοσώστες σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες. 2. Προσβασιμότητα και παροχή υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). 3. Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. 4. Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή, καθώς και για περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδας και πανίδας, στον παράκτιο χώρο. 5. Αναφορά στην οργάνωση δραστηριοτήτων του διαχειριστή ακτής, που να επιβεβαιώνουν και υλοποιούν το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την ανάγκη προστασίας του. 6. Εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους επισκέπτες, κυρίως για τα παιδιά τους.