Λόγω της καθυστέρησης του Υπουργείου Οικονομικών στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, εκατομμύρια φορολογούμενοι θα χάσουν τελικά τις 3 διμηνιαίες δόσεις που προβλέπει η νομοθεσία, για να πληρώσουν φόρο εισοδήματος και έκτακτη εισφορά. Οι περισσότεροι είναι ήδη καταδικασμένοι να πληρώσουν το φόρο σε δύο δόσεις ενώ, αν συνεχιστούν οι καθυστερήσεις, κινδυνεύουν να κληθούν να την πληρώσουν «μια και έξω» εφάπαξ στα τέλη του 2013.
Έτσι κι εγώ ως νομοταγής πολίτης ενώ υπέβαλα τη φορολογική μου δήλωση μέσω ίντερνετ στις 10 Ιούνη 2013, ώρα 13:32 όπως χαρακτηριστικά αναγράφει και το site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων το γνωστό μας Taxisnet, μέχρι σήμερα μετά από ογδόντα εφτά (87) μέρες, είναι αδύνατο να δω και να τυπώσω το εκκαθαριστικό μου και φυσικά  χάνω τις προβλεπόμενες από το νόμο τρεις (3) διμηνιαίες δόσεις. Γιατί, λοιπόν, να είμαι συνεπής σε ένα ασυνεπές και αδιάφορο κράτος;


Με την ευκαιρία να δώσω και μερικές άλλες πληροφορίες … Στις ουρές της εφορίας, μόλις μπήκαμε στο φθινόπωρο, θα αναγκαστούν να στηθούν εκατομμύρια πολίτες που, αν και υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση μέσω ίντερνετ, καλούνται να προσκομίσουν αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά «εντός 15 ημερών» όπως αναγράφει η ειδοποίηση που συνοδεύει το αποδεικτικό υποβολής του Ε1. Επιπλέον για τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, οι εφορίες αναμένουν οδηγίες από το υπουργείο Οικονομικών για το αν θα επιβληθούν πρόστιμα η όχι. Σε κάθε περίπτωση πάντως –  και εκτός των δόσεων που θα συμπεριλαμβάνονται σε καθενός το εκκαθαριστικό – ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει διευκολύνσεις απ’ τον έφορο της ΔΟΥ του. Ο τελευταίος με βάση το φορολογικό προφίλ του φορολογουμένου θα κληθεί να αποφασίσει για το εάν και πόσο πρέπει να γίνει διευκόλυνση. Το “παραθυράκι” βέβαια είναι σε ισχύ καθώς στην περίπτωση αδυναμίας πληρωμών εκ μέρους του φορολογουμένου αυτομάτως μπορεί να εισέλθει σε καθεστώς ρύθμισης. Ωστόσο εξακολουθεί και υπάρχει ένα “παραθυράκι” διευκόλυνσης απ’ την εφορία.