Στην εφημερίδα «ΑΠΟΨΗ» της νότιας Κρήτης διαβάζω : «Άρχισε και θα συνεχιστεί έως τις 19 Μαρτίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας… Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στα ΚΕΠ του Δήμου Γόρτυνας».
Τελικά πως εφαρμόζεται ο νόμος από νότο προς βορρά ή εμάς εδώ στα κεντρικά μας ξέχασαν; Κάθε απάντηση δεκτή.