Σε μια εποχή με τρομαχτικές συγκρούσεις, αλλαγές, νέες ανακαλύψεις και εφαρμογές αλλά και αντιφάσεις η εκπαίδευση αποτελεί το εργαλείο αλλά και το τελευταίο οχυρό που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει πολυδιάστατο και πολυσήμαντο ρόλο. Πρέπει αυτή να μην είναι απλώς ένας μηχανισμός μετάδοσης γνώσεων στα παιδιά και τους έφηβους αλλά να μεταγγίζει σε αυτούς αξίες και ιδανικά.
Όλοι όσοι έχουν μια σχέση – μικρή ή μεγάλη με την εκπαίδευση θα πρέπει να εργάζονται για ένα σχολείο που θα αγκαλιάζει όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες χωρίς διακρίσεις κι αποκλεισμούς, για ένα σχολείο ασφαλές, για ένα σχολείο που θα ενθαρρύνει την αυτονομία και τη δημιουργικότητα στο πλαίσιο της ομάδας, για ένα σχολείο που θα ενισχύει στέρεα τη συνείδηση της ταυτότητας με παράλληλο σεβασμό της διαφορετικότητας, για ένα σχολείο, που θα προάγει τις ανθρωπιστικές αξίες.
Για τα «πρωτάκια», τους μικρούς και τους μεγάλους μαθητές και μαθήτριες κι αυτή η σχολική χρονιά είναι ένα καινούργιο ταξίδι εμπειριών και γνώσεων.
Οι ευχές μας από το Blog σε όλους τους συμμετέχοντες σ’ αυτή την όμορφη διαδικασία είναι να έχουν μια όμορφη παραγωγική και δημιουργική σχολική χρονιά.
Καλή χρονιά σε όλους..!