Το Μουσικό σχολείο Λάρισας στο Μουσείο «Θεσσαλικής Ζωής» στην Ελάτεια. Με μεγάλη χαρά το Μουσικό σχολείο Λάρισας, δέχτηκε την πρόσκληση του Μουσείου «Θεσσαλικής Ζωής» της οικογένειας Συρμακέζη και την Πέμπτη…