Ξεκίνησαν οι εργασίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του δρόμου που συνδέει τις δημοτικές κοινότητες Γόννων και Ροδιάς.

Το έργο που εκτελείται είναι προϋπολογισμού 400.000 ευρώ και αφορά στη συντήρηση του οδικού τμήματος «Αμπελώνα-Ροδιάς-Γόννων» που βρίσκεται στην περιοχή των ορίων των Δήμων Τυρνάβου-Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας και για το οποίο η αρμοδιότητα ανήκει στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας. Το συνολικό μήκος της οδού που βελτιώνεται ανέρχεται σε 1.500 μ. περίπου, ενώ το πλάτος της τελικής ασφαλτικής στρώσης ανέρχεται σε 6 μ. «Το επόμενο διάστημα δημοπρατείται το υπόλοιπο τμήμα, περίπου 10 χλμ., με το οποίο ολοκληρώνεται το έργο. Ο νέος δρόμος Ροδιά – Γόννοι συνολικού προϋπολογισμού 5,1 εκατ. ευρώ παρέχει μια σύγχρονη και ασφαλή υποδομή στους κατοίκους των Δήμων Τυρνάβου και Τεμπών», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Ερωτήματα που προκαλούνται στους κατοίκους της περιοχής όπως : α) Γιατί δεν δημοπρατήθηκε ολόκληρο το έργο αλλά έγινε σε δύο μέρη 1.500 μέτρα τώρα και 10 χιλιόμετρα αργότερα; β) Η επιλογή κατασκευής των πρώτων 1.500 μέτρων έγινε τυχαία ή έχει σχέση με βιομηχανική μονάδα που λειτουργεί στο κομμάτι αυτό του δρόμου; και γ) Τι θα γίνει με την διάσωση των παλιών πετρόκτιστων γεφυριών του παλαιού δρόμου Γόννων-Ροδιάς; θα απαντηθούν να υποθέσω στο μέλλον….

Έτσι κι αλλιώς ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και των παραγωγών της περιοχής αρχίζει να υλοποιείται μετά από δεκαπέντε χρόνια περίπου και μετά από δώδεκα χρόνια από την υπογραφή της πρώτης σύμβασης για την εκτέλεσή του.


Σημερινές φωτογραφίες του έργου (6 Μάη 2020).


Σε ότι αφορά τις εργασίες που εκτελούνται αυτές είναι οι εξής :
1. Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής χαλαρών εδαφών, γενικών εκσκαφών σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, καθαρισμός και μόρφωση τριγωνικής τάφρου και ερείσματος,
2. Κατασκευή 5 τεχνικών έργων που αφορούν σε κατασκευή τοίχων, φρεατίων, κοιτοστρώσεων, κιβωτοειδών οχετών, οπλισμένοι τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 100mm, τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων αποστράγγισης και φίλτρα στραγγιστηριών από διαβαθμισμένα αδρανή,
3. Οδοστρωσία που αφορά σε υπόβαση οδοστρωσίας και βάση μεταβλητού πάχους,
4. Ασφαλτικές εργασίες σε θέσεις που θέτουν σε αποκατάσταση τα κατεστραμμένα τμήματα της οδού,
5. Όλες οι απαραίτητες πινακίδες για σήμανση ασφάλειας και διαγράμμιση της οδού.