Στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι, συνεδριάζει την Τετάρτη 15 Γενάρη και ώρα 19:30’ το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τεμπών μετά από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ., Γιώργου Κυρίτση. Στο τέλος της συνεδρίασης, θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Τεμπών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής :

1. Συζήτηση – ενημέρωση για το προσφυγικό. Εισηγητής : Δήμαρχος
2. Συγκρότηση Επιτροπής Εκποίησης – Εκμίσθωσης έτους 2020. Εισηγητής : Προεδρείο
3. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Ν.4412/2016, για το έτος 2020. Εισηγητής : Προεδρείο
4. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Ν.4412/2016, για το έτος 2020. Εισηγητής : Προεδρείο
5. Καθορισμός ανώτατου ορίου κλήσεων των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
Εισηγητής : Οικ. Υπηρεσία / Μητσογιάννης Νικ.
6. Καθορισμός Κ.Α. προϋπολογισμού Δεκτικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία / Μητσογιάννης Νικ.
7. Τροποποίηση – Συμπλήρωσης απόφασης 16/2019 Δ.Σ.
8. Εισηγητής : Τεχν. Υπηρεσία /Ζαρδούκας Κ.
9. Έγκριση τροποποιημένης μελέτης του έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ» Εισηγητής : Τεχν. Υπηρεσία /Ζαρδούκας Κ.