Από τον Αγροκτηνοτροφικό Σύλλογο πρώην δήμου Νέσσωνα και τον Πρόεδρό του Κώστα Αποστόλου, έλαβα και δημοσιεύω την παρακάτω καταγγελία τους :

Για μια ακόμη φορά ..για μια ακόμη χρονιά, ( και έπειτα από τα συνεχιζόμενα κύματα κακοκαιρίας ,πολύ μεγάλου ψύχους ), η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, με όλα τα επικοινωνιακά μέσα που διαθέτει, ωραιοποιεί την ζοφερή κατάσταση που επικρατεί στην κτηνοτροφία. Δυστυχώς έρχεται και πάλι ολομέτωπα αντιμέτωπη, με τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν όλοι οι κτηνοτρόφοι της πατρίδας μας. Κοινή διαπίστωση όλων μας είναι και πάλι, η απουσία της συμμετοχής των αντιπροσώπων μας στις σοβαρές αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ, γεγονός που απεικονίζεται στο αποτέλεσμα αυτών των αποφάσεων του.

Τα προβλήματα όμως, δεν μπορούν να περιμένουν τους ρυθμούς λειτουργίας του ΥΠΑΑΤ και ζητούν άμεσες λύσεις. Συγκεκριμένα ζητάμε την :
• Ενίσχυση για την αγορά ζωοτροφών, λόγω της μεγάλης και παρατεταμένης αύξησης της τιμής τους.
• Απόσυρση των άρθρων της ΚΥΑ 873/55993/26.5.2015 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 1217/264725/27.09.2021, στα σημεία που αφορούν τους κτηνοτρόφους και επαναξιολόγησή τους. Διατήρηση μόνο των άρθρων που αφορούν τους επιτήδειους κερδοσκόπους των ενισχύσεων.
• Κατανομή Εθνικού αποθέματος.
• Θέσπιση αγροτικού πετρελαίου για ολόκληρο τον πρωτογενή τομέα.
• Μόνιμη μειωμένη τιμολόγηση του ρεύματος των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής.
• Εκπροσώπηση των κτηνοτρόφων σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς και επιτροπές του ΥΠΑΑΤ και στη διαδικασία διαβούλευσης για την ΚΑΠ 2021-2027.
• Την επαναξιολόγηση της σχέσης αποζημίωσης γάλακτος -ασφαλίστρων ΕΛΓΑ από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Τα προβλήματα όλα αυτά θα λυθούν, αν και εφόσον, κατατεθούν βιώσιμα σχέδια στήριξης της κτηνοτροφικής παραγωγής από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου μας. Γι’ αυτό και καλούμε την πολιτική ηγεσία της πατρίδας μας, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να αφουγκραστεί τους κτηνοτρόφους κι επί τέλους να πάρει τις σωστές αποφάσεις, για το καλό της Ελληνικής κτηνοτροφίας.

Περιθώρια πλέον δεν υπάρχουν για κανέναν μας. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί….. ας το θυμούνται…….

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ