Στα πλαίσια ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού του Δήμου Τεμπών σχετικά με τον Covid19, το Κέντρου Υγείας Γόννων ξεκινάει στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του, ενημέρωση με θέμα «Λήψη μέτρων πρόληψης για τη διαχείριση του κορονοϊού».
Οι ομιλίες πραγματοποιούνται από τις επισκέπτριες υγείας, τη μαία και τους ιατρούς του Κέντρου Υγείας Γόννων σε συνεργασία με σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ομιλίες γίνονται σε συνεργασία της κάθε σχολικής μονάδας με τους υπεύθυνους του Κ.Υ.Γόννων.