Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης στο μεγάλο ρέμα των Γόννων. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζω αλλά όλοι μας ελπίζουμε στην γρήγορη αποκατάσταση τόσο του ρέματος με ασφαλή τρόπο όσο και του δρόμου που βρίσκεται παράλληλα στο ρέμα.