Δορυφορικές εικόνες από τον Sentinel-2, που κόβουν την ανάσα…

001
002