Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες η εκδήλωση της Innovation Hive, Culture Talks με επίκεντρο την τέχνη, τον πολιτισμό και την καινοτομία.
Σκοπός του Culture Talks ήταν η αναγνώριση τόσο της διαχρονικής αξίας της παράδοσης όσο και της τεχνολογικής προόδου, μέσα από την πολιτιστική κατανόηση, σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης εξετάστηκαν καίρια ζητήματα, όπως η ψηφιοποίηση στον πολιτισμό, η διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και η συμπερίληψη μέσω της τέχνης. Οι εισηγήτριες κ. Φανή Καλοκαιρινού (διευθύντρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας) και Χρυσή Τριανταφύλλου, αναφέρθηκαν στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά, παρέχοντας απτά παραδείγματα και επισημαίνοντας τις αιτίες που την απειλούν με αφανισμό. Ακολούθησαν η κ. Βασιλική Καρτσιακλή (αρχαιολόγος και ξεναγός) και η κ. Μαρία Μποτικοπούλου που έριξαν φως σε θέματα που αφορούν στην ψηφιοποίηση στον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στη διατήρηση και διάδοση του πολιτιστικού μας πλούτου.
Το τέλος της εκδήλωσης σηματοδότησε μια θεματική με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που εστίασε στη Συμπερίληψη στην Τέχνη ως πλατφόρμα πολυπολιτισμικής έκφρασης, όπου η ποικιλομορφία και η διαφορετικότητα είναι τα κεντρικά της σημεία. Με εισηγητή τον κ. Νεοκλή Μαντα (διδάκτορα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Cultural Strategist, προϊστάμενο Πολιτιστικής Ανάπτυξης 2023 ΕΛΕΥΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης) και την κ. Άννα Μαρία Καραντάλη, εξήχθη το συμπέρασμα ότι η πρόσβαση στον πολιτισμό αφορά στη δημιουργία ενός κοινωνικά ισότιμου και πλούσιου πολιτιστικού περιβάλλοντος για όλους. Οι παραπάνω προσεγγίσεις εκφράστηκαν για πρώτη φορά μέσω του Culture Lab, μια πρωτοποριακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου διαμορφώνονται και προωθούνται ιδέες, με στόχο την ενίσχυση του πολιτισμού πολυεπίπεδα.

Αυτή η πρωτοβουλία αντιπροσωπεύει έναν στόχο της Innovation Hive που αποσκοπεί στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και παρέχει εκπαιδευτικά εργαλεία για την επιμόρφωση των επαγγελματιών του πολιτισμού και όχι μόνο.

Πηγή : «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Θανάσης Αραμπατζής.