Από το Δήμο Τεμπών ανακοινώθηκε ότι μέχρι 15 Ιουνίου – σε πρώτη φάση – θα μπορούν οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης να κάνουν αίτηση για τη χορήγηση και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού πρόσβασης τηλεοπτικού σήματος, ο οποίος παρέχεται δωρεάν για 8 χρόνια από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι περιοχές στο Δήμο Τεμπών που δεν έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών (οι λεγόμενες λευκές περιοχές) είναι οι εξής: Αμπελακίων, Τεμπών, Γόννων. Ελιάς, Ιτέας, Καλλιπεύκης, Κάτω Αιγάνης, Ραψάνης, Ευαγγελισμού, Μακρυχωρίου, Πραποτάμου, Κυψελοχωρίου και Χειμαδίου.

Όσοι έχουν κύρια κατοικία στις παραπάνω περιοχές μπορούν έως τις 15/6/2021 να καταθέσουν αίτηση επιχορήγησης και να ζητήσουν είτε επίγεια ευρυεκπομπή, είτε δορυφορική ευρυεκπομπή, είτε σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Έργου υποβάλλεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο, μέσω σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), είτε μέσω των ΚΕΠ του Δήμου μας. Στο ΚΕΠ δύναται να προσέλθει προς υποβολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα έχοντας μαζί την ταυτότητα, το εκκαθαριστικό σημείωμα και πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ.

Μετά την πρώτη φάση αιτήσεων (20/05/2021- 15/06/2021), οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο έργο δύνανται να υποβάλλονται εντός του χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) πρώτων ημερολογιακών ημερών κάθε τετράμηνου του έτους.
• Α’ τετράμηνο: 01/02-15/02
• Β’ τετράμηνο: 01/06-15/06
• Γ’ τετράμηνο: 01/10-15/10