Αυτό, λοιπόν,  είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΤΕΜΠΩΝ»  (Δ.Ο.Π.Α.ΠΕ.Π.Τ) του οποίου η θητεία είναι διετής και για το οποίο σας υποσχέθηκα την δημοσίευση – ανάρτηση. Είναι φανερό με μια απλή ματιά ότι το 73% των Τακτικών μελών είναι μέλη του συνδυασμού Κολλάτου και το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 67% για τα αναπληρωματικά μέλη. Να θυμίσω στο σημείο αυτό ότι ο συνδυασμός Κολλάτου πήρε στις εκλογές του Νοέμβρη, την 1η Κυριακή ποσοστό 40,97% και την 2η Κυριακή 56,15%. Για να σας διευκολύνω στην ανάγνωση και στα συμπεράσματά σας, διπλά από κάθε όνομα σε παρένθεση αναφέρονται – για όσους ήταν αυτό δυνατό – στοιχεία όπως ο συνδυασμός που συμμετείχαν, οι ψήφοι που πήραν καθώς και τυχόν άλλες ιδιότητες των μελών του Δ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
01.-Κρητικός Βασίλειος  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας – 375 ψήφους ).
02.-Τσεργάς Κων/νος  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας – 262 ψήφους).
03.- ______________ Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας – – θα προταθεί από το συνδυασμό του Γ. Σεληγκούνα – …. ψήφους).
04.- Μπαμπανίκος  Δημήτριος Δημότης κάτοικος (Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Παραποτάμου και πρώην Πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας «Κεραυνός» Παραποτάμου).   
05.-Τέκου Δέσποινα  Δημότης κάτοικος ( …..). 
06.- Τσιρονίκου Χριστίνα Δημότης – κάτοικος (υποψήφια συνδυασμού Κολλάτου – Γόννοι – 176 ψήφους).
07.- Κωσταρέλου Στυλιανή Δημότης – κάτοικος (υποψήφια συνδυασμού Κολλάτου – Αμπελάκια –  62 ψήφους).
08.- Μπούμποuλης Β  Δημότης – κάτοικος (υποψήφιος συνδυασμού Κολλάτου – Γόννοι – 277 ψήφους).
09.- Ζάχος  Βασίλειος  Δημότης – κάτοικος (υποψήφιος συνδυασμού Κολλάτου – Κ. Όλυμπος –  474 ψήφους).
10 .-Σιώμος Αχιλλέας  Δημότης – κάτοικος (Πρόεδρος Μορφωτικού Συλλόγου Πυργετού). 
11.- Σιβιτανίδου Ξανθίππη . Δημότης κάτοικος (υποψήφια συνδυασμού Κολλάτου –  τοπική κοινότητα Πυργετού). 
12.- Κατσιούλας Σωτήριος  Δημότης κάτοικος ( …..). 
13.- Νταφούλης Κων/νος  Δημότης κάτοικος (υποψήφιος συνδυασμού Κολλάτου – Νέσσων –  307 ψήφους).
14.- Δοξαράς Κων/νος  Δημότης κάτοικος (υποψήφιος συνδυασμού Κολλάτου – Νέσσων –  274 ψήφους).
15.- Δρογγούλα Αικατερίνη  Δημότης κάτοικος (Δικηγόρος). 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
01.-Τσέτσιλας Δημήτριος   Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας – 554 ψήφους).
02.-Τσάτσαρης Χρήστος   Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας – 634 ψήφους).
03.- _________________ Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας – θα προταθεί από το συνδυασμό του Γ. Σεληγκούνα – …. ψήφους).
04.- Μόκα Ελένη  Δημότης κάτοικος (…..). 
05.- Ανδρέου Νικόλαος  Δημότης – κάτοικος (υποψήφιος συνδυασμού Κολλάτου – τοπική κοινότητα Μακρυχωρίου). 
06.- Χαϊντούτης Γεώργιος  Δημότης – κάτοικος (υποψήφιος συνδυασμού Κολλάτου – τοπική κοινότητα Ελάτειας).
07.- Ζαχαριάδης Γεώργιος  Δημότης – κάτοικος (υποψήφιος συνδυασμού Κολλάτου – τοπική κοινότητα Αμπελακίων).
08.- Πουρνάρας Βασίλειος  Δημότης – κάτοικος  (υποψήφιος συνδυασμού Κολλάτου – Γόννοι –  185 ψήφους).
09.- Ρούπας Μιχάλης  Δημότης – κάτοικος ( …..).
10 .-Ρεντιζέλα  Σταυρούλα  Δημότης – κάτοικος (υποψήφια συνδυασμού Κολλάτου – Κ. Όλυμπος – 201 ψήφους).
11.- Παρίση Ζωή  Δημότης – κάτοικος ( …..) 
12.- Καραΐσκου Όλγα  Δημότης – κάτοικος (Πρόεδρος Μορφωτικού Συλλόγου Ευαγγελισμού). 
13.- Χρυσικός Δημήτριος  Δημότης – κάτοικος (υποψήφιος συνδυασμού Κολλάτου – Νέσσων –  256 ψήφους).
14.- Σαΐτης Κων/νος Δημότης – κάτοικος ( …..).
15.- Ασημένια Χατζηπαναγιώτου – Παζάρα  Δημότης – κάτοικος (Πρόεδρος Μορφωτικού Συλλόγου Πουρναρίου).