Εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής αλλά και τοπικής εμβέλειας οργανώνουν ο Δήμος Τεμπών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων   και θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Τεμπών.  Τα θεματικά πεδία των προγραμμάτων είναι : οικονομία – επιχειρηματικότητα, ποιότητα ζωής – περιβάλλον, νέες τεχνολογίες, γλώσσα και επικοινωνία, κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις, πολιτισμός και τέχνη, προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

«Ο θεσμός της Διά Βίου Μάθησης προέκυψε ως ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας. Η σχηματοποίηση και ανάπτυξή του στοχεύει στην ύπαρξη διαρκούς εκπαίδευσης, η οποία, υπό το κράτος της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, της πληθώρας νέων γνώσεων και της διαχείρισης του όγκου της πληροφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο, επιβάλλει την παράλληλη ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε μεγάλο αριθμό γνωστικών πεδίων. Με τη συνεχή καλλιέργεια της γνώσης και της ικανότητας, είναι αποδεδειγμένο ότι η μάθηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και ανάπτυξη μιας χώρας, ιδίως στις μέρες μας, κατά τις οποίες ο ανταγωνισμός και οι προκλήσεις είναι σημαντικά αυξημένες. Για τους λόγους αυτούς, ο Δήμος Τεμπών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, υλοποιούν Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας σε ποικίλα γνωστικά πεδία», τόνισε ο Δήμαρχος Τεμπών Κώστας Κολλάτος.
«Η συμμετοχή στα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσα από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους, ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Ο αριθμός των εκπαιδευομένων, που μπορούν να ενταχθούν σε ένα τμήμα μάθησης εξαρτάται από τον τύπο του τμήματος. Σε κάθε τμήμα μάθησης ο αριθμός των εκπαιδευόμενων κυμαίνεται μεταξύ 12 και 20 ατόμων. Ο αριθμός 12 ατόμων αποτελεί το ελάχιστο όριο έναρξης κάθε τμήματος μάθησης», μας είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μιχάλης Καρατέγος.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται επί το πλείστον απογευματινές ώρες (5-9 μ.μ.) και μόνο αν υπάρξει σχετική ζήτηση και συμφωνία με τους εκπαιδευτές θα μπορούν να γίνουν και πρωινές ώρες. Αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα υποβάλλονται στον Δήμο Τεμπών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μαίρη Σαρμαντά τηλ. 2495-350.401 και στον κ. Μιχάλη Καρατέγο τηλ. 2495-350.408.