Με τις εκδηλώσεις για τη λήξη της σχολικής χρονιάς συνέπεσε και η επίσκεψη Ευρωπαίων εκπαιδευτικών στο Δημοτικό σχολείο Γόννων. Το γκρουπ των εκπαιδευτικών από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Γαλλία, κ.ά.) ξενάγησαν στο χώρο του σχολείου η διευθύντρια κ. Μπούτου Κωνσταντίνα και οι δάσκαλοί του. Είδαν τον νέο κτίριο, ενημερώθηκαν για τη διδασκαλία, ξεναγήθηκαν στο Μουσείο σχολικής ζωής που στεγάζεται στο υπόγειο του σχολείου και τέλος παρακολούθησαν την εκδήλωση που ετοίμασαν οι μαθητές της Στ’ τάξης και είχε θέμα παλαιά επαγγέλματα που χάθηκαν στο χρόνο.