Συνεδριάζει την Πέμπτη 2 Οκτώβρη 2014 στις 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :
1.      Αποδοχή ποσών
2.      Ορισμός Μελών Δ.Σ. στην Κοινωφελή Επιχείρηση   Δήμου Τεμπών
3.      Ορισμός Μελών Δ.Σ. στο  ΔΟΠΑΠΕΠΤ   Δήμου Τεμπών
4.      Ορισμός Μελών Δ.Σ. στην Επιτροπή Παιδείας  Δήμου Τεμπών
5.      Ορισμός Μελών Δ.Σ. στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής  Δήμου Τεμπών
6.      Ορισμός Μελών Δ.Σ. στην Επιτροπή Εκποίησης – Εκμίσθωσης   Δήμου Τεμπών
7.      Ορισμός Μελών Δ.Σ. στην επιτροπή Πολιτικής Προστασίας   Δήμου Τεμπών
8.      Διαχειριστική Επιτροπή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τεμπών
9.      Ορισμός Μελών Δ.Σ. για σύσταση 3μελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς Λαϊκών Αγορών

10. Έγκριση εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων Δ’ τριμήνου 2013
11. Έγκριση εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων Α’ τριμήνου 2014
12. Έγκριση εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων Β’ τριμήνου 2014
13. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου: «Επέκταση τμήματος δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αιγάνης»
14. Ορισμός Σύστασης επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου: «Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση ‘Δυτικός ελαιώνας’ Πυργετού»
15. Ορισμός Σύστασης επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στο ‘Ξηροκάμπι’ Ευαγγελισμού»
16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (12η) Δήμου Τεμπών
17. Επί έγγραφου δασαρχείου για γνωμοδότηση σχετικά με τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα στον Πέτρο Σκουτή του Διονυσίου