Γάλα : Η τιμή στο λίτρο στο γάλα στο ράφι αυξάνεται, αλλά η παραγωγή μειώνεται και η τιμή παραγωγού μένει η ίδια. Η λύση Χατζηδάκη με εισήγηση ΟΟΣΑ απέτυχε. Η Ελλάδα χρειάζεται περί τις 1.250.000 τόνους γάλα το χρόνο, η εθνική ποσόστωση είναι 860.000 τόνοι και η παραγωγή έχει πέσει στους 600.000 τόνους. Το 86% των 600.000 τόνων, το δίνουν 380 μονάδες (οι 2.800 μονάδες των επισήμων στατιστικών είναι μόνο στα χαρτιά). Το ζωϊκό κεφάλαιο έχει επίσης πέσει κάτω από τις 85.000 αγελάδες (όπου αναγράφονται 105.000 ζώα).
Γιαούρτι : «η συνολική Ελληνική κατανάλωση γιαουρτιού (σε ποσότητα) υποχώρησε κατά 3,8% το 2013. Οι εισαγωγές  κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ ο βαθμός εξαγωγών εκτιμάται στο 35% το 2013. Το 2014 εκτιμάται ότι παρουσιάστηκε μικρή μείωση της  αγοράς τάξης του 2%. Σημαντικό μερίδιο καταλαμβάνουν τα τελευταία κυρίως  έτη τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας». Ε. Βλάχου, ICAP GROUP
Αγροτικά αυτοκίνητα : Βαρύ πρόστιμο περιμένει τους ιδιοκτήτες ΙΧ φορτηγών,
πάνω στα οποία δεν αναγράφονται συγκεκριμένα στοιχεία, σε εμφανή σημεία στις δύο πλευρές του οχήματος, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που ισχύει από το 1991 (Α2/ 29542/5347/ 1991 ΥΑ). Αυτό που κάνει πλέον επιτακτική την ανάγκη να συμμορφωθούν με την παραπάνω απόφαση όσοι έως τώρα το είχαν αμελήσει, είναι ότι η μη αναγραφή των παραπάνω στοιχείων θεωρείται πλέον και φορολογική παράβαση, η οποία τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 2.500 €.
Γέροι & γριές … : Η γήρανση του πληθυσμού της Ε.Ε είναι ιδιαίτερα εμφανής στις κατ ‘εξοχήν αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και σε άλλα κράτη μέλη όπως σε Βουλγαρία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία & Ην. Βασίλειο.
Η Ιρλανδία είναι το μόνο κράτος μέλος όπου οι νέοι αποτελούν περισσότερο από το 20% του πληθυσμού σε κατ ‘εξοχήν αγροτικές περιοχές. Από το 2008, το μερίδιο των νέων στις αγροτικές περιοχές μειώθηκε σε 15 κράτη μέλη, ενώ το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξήθηκε σε όλες τις χώρες.

Ο λόγος εξάρτησης των ηλικιωμένων (είναι ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών, σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 15-64 ετών) για την ΕΕ των 28 κρατών μελών ήταν 27,4% το 2013, δηλαδή κάτι λιγότερα από 4 άτομα σε ηλικία εργασίας για κάθε υπερήλικα. Η εξάρτηση αυτή ήταν υψηλότερη σε κατ ‘εξοχήν αγροτικές περιοχές της ΕΕ των 15 παλαιών μελών (πάνω από 30% στην Ελλάδα, με την Ιρλανδία μόνο 19,2%), και χαμηλότερη στις χώρες της ΕΕ των 13 νέων μελών (κάτω του 20% στην Πολωνία & Σλοβακία).