Σε λίγες μέρες η Φλώρα-Junior κλείνει τους εφτά(7) μήνες και ο παππούς Ζήσης τα ενενήντα εφτά(97) χρόνια. Βλέπετε εσείς κανένα «χάσμα» γενεών;