Κοινή Γεωργική Πολιτική 2014-2028 : Φίλοι Παραγωγοί, ξεκίνησε η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το 2015. Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα δοθούν νέα δικαιώματα, σύμφωνα με τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (Κ.Α.Π.-C.A.P.), από τα οποία θα εξαρτάται το ύψος των επιδοτήσεών σας, για τα επόμενα 10-15 χρόνια τουλάχιστον. Περισσότερο, λοιπόν, από κάθε άλλη χρονιά είναι απαραίτητη η έγκαιρη και έγκυρη υποβολή των αιτήσεών σας.

Ξανά Κοινή Γεωργική Πολιτική –CAP : Σε αναμόχλευση της εθνικής πρότασης για την νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική, φαίνεται να προχωρά η νέα πολιτική ηγεσία, όπως προκύπτει από δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου. «Θα δοθεί ένα περιθώριο χρόνου, κάποιων μηνών, για να δούµε πως θα περπατήσει η νέα ΚΓΠ, ώστε μετά από µία αναγνωριστική περίοδο να υπάρξουν εφόσον κριθεί απαραίτητο παρεµβάσεις τόσο στον πρώτο πυλώνα, δηλαδή τις άµεσες ενισχύσεις, όσο και στο δεύτερο πυλώνα, ήτοι τα προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης». Επικεντρώνονται, μάλιστα, στην αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή που έχει αποδειχτεί καταστροφική για τον αγροτικό τοµέα. Προτεραιότητα θα δοθεί και στην υποστήριξη της κτηνοτροφίας και την αναστροφή της υπάρχουσας σχέσης φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Χρέος Ελλάδας : Μόνο για ενημέρωση και για να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται στην ουσία για δοσοληψίες μεταξύ κρατών της ΕΕ κύρια, και ότι οι ιδιώτες «επενδυτές» έχουν μόλις το 15% περίπου του επονομαζόμενου χρέους της Ελλάδος. … Επομένως στα πλαίσια πολιτικών ρυθμίσεων θα μπορούσε να «τακτοποιηθεί» και το χρέος, διότι δεν επηρεάζει τις αγορές, ούτε το αξιόπιστο των συναλλαγών.
Σεισάχθεια … : Αυτή τη στιγμή, το παγκόσμιο κρατικό πλασματικό χρέος είναι περίπου 200 τρις δολάρια και αντιστοιχεί σε 286% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αν υπολογίσουμε και το ιδιωτικό χρέος, φτάνουμε σε τετράκις εκ USD. Είναι πρακτικά αδύνατο να εξοφληθούν οι τράπεζες (?) από την πραγματική οικονομία … (σ.σ. πάντα βέβαια υπάρχει το ερώτημα «σε ποιόν χρωστάει όλος ο πλανήτης αυτά τα ποσά? Στον πλανήτη Άρη? Αλλού?» Ή απλά πρόκειται για διαστρέβλωση του καπιταλιστικού τρόπου διαχείρισης, το οποίο, όπως φαίνεται ΑΠΕΤΥΧΕ? …). Πιστεύοντας στην αλληλεξάρτηση (και όχι στην ανεξαρτησία), θεωρώ πως ήρθε η ώρα η χώρα μας να διεκδικήσει όχι (μόνο) τη διαγραφή του ελληνικού χρέους, αλλά παγκόσμια σεισάχθεια και συνολικό επαναπροσδιορισμό των αξιών μας.