ΠΟΠ Γαλανό : Το δημοσιεύω για να πάρουμε καμιά ιδέα κι εμείς εδώ στην περιοχή μας. Η Ευρ. Επιτροπή ενέκρινε (29/9/2015) την προσθήκη ενός νέου ελληνικού προϊόντος στο μητρώο των προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ΠΟΠ. Είναι το «Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής» ένα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο που παρασκευάζεται στο δημοτικό διαμέρισμα του Μεταγγιτσίου του Δήμου Σιθωνίας από δύο ποικιλίες ελαιοκάρπου: κατά 90 % από την ποικιλία Στρογγυλολιά (Γαλανή, Πρασινολιά), η οποία εδραιώθηκε στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή λόγω των ιδιαίτερων εδαφικών και κλιματικών συνθηκών που επικρατούν, και κατά 10 % κατ’ ανώτατο όριο από την ποικιλία Χονδροελιά Χαλκιδικής. Μέχρι σήμερα καταχωρήθηκαν  πάνω από 1.290 προϊόντα ΠΟΠ.
Ζιζανιοκτόνο : Ένα καινοτόμο φυσικό ζιζανιοκτόνο, με δραστική ουσία αιθέρια έλαια, έχει δημιουργηθεί στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, από ομάδα με ένα καθηγητή και τρείς φοιτήτριες από την Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, που ήδη κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η σύνθεση του φυσικού ζιζανιοκτόνου περιλαμβάνει ως βασικό συστατικό ένα αιθέριο έλαιο ή συνδυασμό περισσότερων ελαίων και ένα φορέα ενθυλάκωσης. Το παραγόμενο σκεύασμα διασπείρεται άριστα στο νερό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο στην βιολογική γεωργία. ΑΠΕ-ΜΠΕ.

H TTIP : Συνεχίζονται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι συνομιλίες για τη Διατλαντική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων (Transatlantic Trade and Investment Partnership-ΤΤΙΡ) μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε. Δεν πρόκειται για μια απλή εμπορική συμφωνία αλλά για μια γεωπολιτική συμφωνία, έξω από κάθε δημοκρατική νομιμότητα, για τον διεθνή καταμερισμό της παραγωγής που θα αλλάξει τις ροές του παγκόσμιου εμπορίου, οι οποίες καθορίζονται από τις ανάγκες του μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης των αναπτυγμένων χωρών, την κερδοφορία των πολυεθνικών εταιρειών αλλά και τον ανταγωνισμό των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Κίνα.
Στην Ελλάδα υπάρχει ελάχιστη πληροφόρηση και, κλεισμένοι στον μικρόκοσμό μας, δεν αντιλαμβανόμαστε τις μεγάλες αλλαγές που κυοφορούνται. Ελάχιστα τα δημοσιεύματα από τον Τύπο και ελάχιστες έως ανύπαρκτες οι παρεμβάσεις από τις εργατικές και συνεταιριστικές ενώσεις, τους εμπορικούς συλλόγους, τα επιμελητήρια και τα επιστημονικά και συνδικαλιστικά σωματεία.
Για την επονομαζόμενη και «Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων» έχω ξαναγράψει αλλά διαβάστε και τα παρακάτω :
Η ΤΤΙΡ είναι απειλή για τη δημοκρατία, διότι εάν συμφωνηθεί, η ΤΤΙΡ θα δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μηνύουν τις κυβερνήσεις σχετικά με πολιτικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τα μελλοντικά τους κέρδη, υπονομεύοντας τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων στον δημόσιο συμφέρον.
Η ΤΤΙΡ πιθανόν να δημιουργήσει νέες αγορές σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, όπως έγινε στην ενέργεια και το νερό. Μέσω της εναρμόνισης των κανονισμών για την ασφάλεια των τροφίμων, τα πρότυπα ασφαλείας τροφίμων της ΕΕ θα πρέπει να μειωθούν στα επίπεδα των ΗΠΑ.
Η ΤΤΙΡ θα μειώσει τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της ΕΕ στα επίπεδα των ΗΠΑ, επιτρέποντας μια αμερικανικού τύπου ανάπτυξη fracking στην Ευρώπη.
Η ΤΤΙΡ θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να μηνύουν κυβερνήσεις όταν υιοθετήσουν νέες πολιτικές κατά των ορυκτών καυσίμων, που βλάπτουν το κλίμα.
Τα δικαιώματα των εργαζομένων θα μπορούσαν να μειωθούν στα πρότυπα των ΗΠΑ.
Η ΤΤΙΡ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να επαναφέρει κεντρικά στοιχεία της Εμπορικής Συμφωνίας κατά της Παραποίησης (ACTA), που απορρίφθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο. Η TTIP το επαναφέρει.
Η ΤΤΙΡ θα καταργήσει πολλούς από τους νέους δημοσιονομικούς κανονισμούς (όπως οι τραπεζικές εγγυήσεις) που έχουν εισαχθεί μετά το 2008.
Το κοινό δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στις συζητήσεις. Όλοι οι διαπραγματευτές υπογράφουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Δεν υπάρχει πρόσβαση στο κείμενο της συμφωνίας – ακόμη και για τους βουλευτές …

Η ΤΤΙΡ είναι ένα επικίνδυνο προσχέδιο-πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο.