Σε ενημερωτικό δελτίο που έλαβα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αναφέρει :
Σας υπενθυμίζουμε ότι από την 1η Νοεμβρίου 2015 βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και πρόκειται να ολοκληρωθεί την 10η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 24:00.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής τους στα 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, σας προτρέπουμε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο υποδοχής της Πύλης-Πόλου Περιφέρειας Θεσσαλίας  του Ε.Α.Π. (Διεύθυνση: «ΒΙΟΠΟΛΙΣ», 1ος  Όροφος Βιβλιοθήκης Νέου Κτιρίου Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα – Μεζούρλο, Τηλέφωνο: +30 2410 685744  & e-mail: [email protected]).