Από την 1η Φλεβάρη 2016 άρχισε και στην περιοχή του Δήμου Τεμπών η εφαρμογή του Κτηματολογίου το οποίο αφορά όλους τους δημότες και μη που έχουν στην κατοχή τους κάποιο ακίνητο στην περιοχή μας.
Το Blogμε αυτή του την ανάρτηση κάνει μια πρώτη προσέγγιση στο ομολογουμένως δύσκολο και δαιδαλώδες θέμα του Κτηματολογίου με σκοπό την ενημέρωση του κοινού. Για περισσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2495-031.801 και 6976-456.865 ή στα κατά τόπους γραφεία που άρχισαν να λειτουργούν στην περιοχή μας για το σκοπό αυτό.
Το σημαντικότερο όλων είναι να έχετε υπόψη σας τις ημερομηνίες εφαρμογής του κτηματολογίου στην περιοχή μας και οι οποίες είναι :
Έναρξη διαδικασίαςυποβολής Δηλώσεων η 1ηΦλεβάρη 2016
Λήξη διαδικασίαςυποβολής Δηλώσεων για κατοίκους Εσωτερικού η 3η Μάη 2016, και για κατοίκους Εξωτερικού η 1η Αυγούστου 2016.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Γραφείο Κτηματογράφησης : ΤΕΜΠΩΝ Διεύθυνση : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΕΤΟΥ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ), 40007 ΠΥΡΓΕΤΟΣ.
Τηλέφωνο: 2495-041.550 Ημέρες / Ώρες λειτουργίας : ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30 – 16:30 & ΤΕΤΑΡΤΗ 8:30 – 20:30 
Οι περιοχές που εξυπηρετούνται από το γραφείο αυτό είναι : ΑΙΓΑΝΗΣ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, ΓΟΝΝΩΝ, ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (ΛΑΡΙΣΗΣ), ΙΤΕΑΣ, ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΡΑΝΕΑΣ (ΤΥΡΝΑΒΟΥ), ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΣΣΩΝΟΣ, ΟΣΣΗΣ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΕΤΟΥ, ΡΑΨΑΝΗΣ, ΣΠΗΛΙΑΣ, ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ, ΤΕΜΠΩΝ.
Από τους ειδικούς που μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες πρέπει να παρέχονται οι παρακάτω Υπηρεσίες :
1.Σύνταξη Δηλώσεων, 2. Κατάρτιση  Φακέλου,  3. Εντοπισμός Αγροτεμαχίων και Οικοπέδων, 4. Υποβολή Φακέλου και 5. Προσωποποιημένη Μεθοδολογία ανάλογα με την περίπτωση.

Ενώ τα πρώτα Δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν μαζί τους, για το Κτηματολόγιο είναι :

1.Ταυτότητα ή Διαβατήριο 2. Εκκαθαριστικό ή κάποιο άλλο δημόσιο έγγραφο που να αναγράφει το ΑΦΜ 3. Ε9 4. Συμβολαιογραφικές πράξεις (αποδοχή κληρονομιάς, δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αγοροπωλησία, παραχώρηση, σύσταση ιδιοκτησίας) και τυχόν διορθωτικές, καθώς και τα πιστοποιητικά μεταγραφής για κάθε συμβόλαιο. 5. Διοικητικές Πράξεις (αποφάσεις ανωμάλου δικαιοπραξίας από Ειρηνοδικείο, τίτλοι από τη Διεύθυνση Γεωργίας, πράξη εφαρμογής) και τυχόν διορθωτικές, καθώς και τα πιστοποιητικά μεταγραφής για κάθε πράξη και 6. Τοπογραφικά διαγράμματα (σε περίπτωση που αναφέρονται στα συμβόλαια).

               Στη συνέχεια ακολουθεί μια ενημέρωση για το τι είναι και τι κάνει το Κτηματολόγιο :

Τί είναι το κτηματολογικό γραφείο : Με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης μίας περιοχής, παύει να ισχύει το σύστημα “Μεταγραφών και Υποθηκών” και αντικαθίσταται με το σύστημα του “Λειτουργούντος κτηματολογίου”. 
Η σύνταξη των μελετών κτηματολογίου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας το οποίο εγγυάται την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια. Αναμφισβήτητα το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης της χώρας.
Στα πλαίσια αυτά, το τοπικό αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως μεταβατικό Κτηματολογικό Γραφείο και αναλαμβάνει τη λειτουργία του Κτηματολογίου για την κτηματογραφημένη περιοχή αρμοδιότητάς του. Σε μία επόμενη φάση,  τα μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία θα μετατραπούν σε οριστικά Κτηματολογικά Γραφεία.
Τα Κτηματολογικά Γραφεία είναι αρμόδια :
1.     για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που αφορούν στην καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την ενημέρωση των κτηματολογικών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό, σε συνδυασμό με την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων που διενεργείται απευθείας από το Τμήμα Κτηματολογικών Χαρτών της EKXA Α.Ε., ενημερώνονται οι κτηματολογικές εγγραφές,
2.     για τη χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα κτηματολογικά στοιχεία 
3.     για τη φροντίδα των τηρούμενων σε αυτά στοιχείων (ηλεκτρονικά ή αναλογικά).
4.     για την παροχή πληροφοριών και την εξυπηρέτηση του κοινού, των επαγγελματιών και λοιπών ενδιαφερόμενων.
Ενημέρωση Κτηματολογικών Εγγραφών – Καταχώρηση Πράξεων
            Η διαδικασία της ενημέρωσης των κτηματολογικών εγγραφών περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα (4) στάδια:
1.     Υποβολή αίτησης για καταχώριση εγγραπτέας πράξης από τον πολίτη – παραλαβή από το Κτηματολογικό Γραφείο.
2.     Έλεγχος νομιμότητας – απόφαση του Προϊσταμένου για την καταχώριση ή μη της εγγραπτέας πράξης.
3.     Καταχώριση εγγραπτέας πράξης.
4.     Έκδοση Κτηματολογικού Φύλλου (ΚΦ) αρχείου και αντικατάσταση των παλιών στο Κτηματολογικό Βιβλίο (ΚΒ). Ενημέρωση αλφαβητικού ευρετηρίου δικαιούχων και αρχειοθέτηση πράξης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων.
Υποβολή αίτησης για την καταχώρηση εγγραπτέας πράξης  Για την καταχώριση στα Κτηματολογικά Φύλλα μίας εγγραπτέας πράξης απαιτείται η υποβολή αίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το ακίνητο που αφορά η προς καταχώριση πράξη. 
Η αποστολή της αίτησης μπορεί να γίνει μέσω ταχυδρομείου ή με ταχυμεταφορά, εφόσον υπάρχει προηγούμενη  συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου
Σε περίπτωση που η εγγραπτέα πράξη αφορά περισσότερα του ενός ακίνητα, τότε εάν όλα τα ακίνητα υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα ενός Κτηματολογικού Γραφείου, η αίτηση κατατίθεται στο γραφείο αυτό και μόνο. Εάν τα ακίνητα υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα διαφορετικών Κτηματολογικών Γραφείων, τότε  απαιτείται η υποβολή της αίτησης σε καθένα από τα συναρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία, για να διενεργήσουν αυτά τις εγγραφές που αφορούν το/τα ακίνητο/τα που υπάγονται στην τοπική τους αρμοδιότητα. 
Εάν ορισμένο ακίνητο υπάγεται στην τοπική αρμοδιότητα περισσοτέρων του ενός Κτηματολογικού Γραφείου, τότε απαιτείται η υποβολή της αίτησης σε καθένα από τα συναρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία, και οι σχετικές με αυτό κτηματολογικές εγγραφές διενεργούνται σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία, με τη σημείωση ότι τμήμα του ακινήτου εμπίπτει στην τοπική αρμοδιότητα και άλλου Κτηματολογικού Γραφείου. 
Για την υποβολή της αίτησης σημειώνονται τα ακόλουθα:
1. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα : 1. η εγγραπτέα πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα, 2. περίληψη της εγγραπτέας πράξης (υπ’ αριθμ. 411/02/3.4.2007 απόφαση Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε., ΦΕΚ 1077/Β΄/2.7.2007), εκτός εάν πρόκειται για πράξη που αφορά εξάλειψη, κατάργηση, διαγραφή ή άρση εγγραπτέου δικαιώματος, 3. τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η νομιμοποίηση του προσώπου που υπογράφει την αίτηση (άρθρο 14 του ν. 2664/1998), 4. κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος (ή αντίγραφο αυτού καθώς σε συμβόλαια το κυρωμένο μένει στο συμβολαιογράφο), 5. αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, που έχει συνταχθεί και προσαρτηθεί στην προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη (εφόσον η πράξη επιφέρει γεωμετρική μεταβολή στα κτηματολογικά διαγράμματα).
2. Εάν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση είναι εμπράγματη δικαιοπραξία, τότε επισυνάπτεται σε αυτήν, υποχρεωτικά και με ποινή ακυρότητας κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προηγούμενη υποβολή αίτησης για την έκδοση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος. 
3. Αν η αίτηση για την καταχώριση της πράξης υποβληθεί από πληρεξούσιο, νόμιμο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου, συνυποβάλλονται επίσης και τα έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η νομιμοποίηση του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. 
4. Κατά την κατάθεση της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στο Κτηματολογικό Γραφείο γίνεται ένας τυπικός έλεγχος για την πληρότητα των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και τη συντρέχουσα τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικό Γραφείο.
5. Κατόπιν υπολογίζονται τα τέλη και δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν για την καταχώριση της πράξης. Εφόσον υπάρχει αδυναμία  καταβολής τελών, η αίτηση επιστρέφεται. 
6. Οι αιτήσεις εγγράφονται αυθημερόν στο Ημερολόγιο. Η εγγραφή γίνεται κατά τη χρονική σειρά υποβολής τους. Κάθε αίτηση αριθμείται κατά τη σειρά υποβολής της και φέρει την ημερομηνία παραλαβής της από το Κ.Γ, η οποία αναγράφεται τόσο στο Ημερολόγιο όσο και στην απόδειξη καταβολής και είσπραξης των τελών.
Διαδικασίες Διόρθωσης : Το είδος του σφάλματος στην Αρχική εγγραφή καθορίζει και τη διαδικασία διόρθωσης. Ειδικότερα, ο νόμος διακρίνει τις περιπτώσεις που απαιτούν αμετάκλητη δικαστική απόφαση από εκείνες που οφείλονται σε πρόδηλο σφάλμα και μπορούν να διορθωθούν διοικητικά, χωρίς δικαστική παρέμβαση, με απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου. 
Μετά τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών οι Αρχικές εγγραφές καθίστανται οριστικές, παράγουν αμάχητο τεκμήριο, δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους. 
Οφέλη για τους πολίτες : 1. ανοίγει ο δρόμος για να ξεκαθαριστούν οριστικά τυχόν προβλήματα που υπάρχουν στην γεωμετρική απεικόνιση των ακινήτων τους, 2. καθ΄ όλη τη διάρκεια των σχετικών εργασιών οι συναλλαγές των πολιτών διενεργούνται κανονικά, στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.
Στοιχεία που τηρούνται στα Κτηματολογικά Γραφεία : Τα στοιχεία που τηρούνται στα Κτηματολογικά Γραφεία είναι τα ακόλουθα: α. Το κτηματολογικό βιβλίο, β. Το ημερολόγιο, γ. Το αλφαβητικό ευρετήριο, δ. Τα κτηματολογικά διαγράμματα, ε. Το αρχείο τίτλων, διαγραμμάτων και λοιπών δικαιολογητικών, στ. Το αρχείο κτηματογράφησης, ζ. Οι κτηματολογικοί πίνακες. 
Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται, η διαχείριση της πληροφορίας του Εθνικού Κτηματολογίου γίνεται πλέον κτηματοκεντρικά, δηλαδή με βάση τα ακίνητα και όχι με βάση τους δικαιούχους των δικαιωμάτων, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Με τον τρόπο αυτό απλοποιείται η διαδικασία έρευνας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων, αφού μπορεί να γίνεται είτε με τον Κωδικό του ακινήτου (ΚΑΕΚ) είτε με την ταχυδρομική διεύθυνση του ακινήτου, πέραν της έρευνας μέσω των στοιχείων των προσώπων. 
Όλη η νομική πληροφορία που αφορά ένα ακίνητο αποτυπώνεται σε ένα και μόνο κτηματολογικό φύλλο, το οποίο περιέχει όλες τις πληροφορίες που είχαν τα παλιά κι δύσχρηστα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων. 

Το όλο σύστημα λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων είναι μηχανογραφημένο ώστε να παρέχει τη δυνατότητα απλοποίησης των συναλλαγών και άμεσης έκδοσης των χορηγούμενων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.