Ενόψει της ψήφισης από το Ευρωκοινοβούλιο στις 2 Φλεβάρη του 2017 και από τα Εθνικά Κοινοβούλια των 27 μελών εντός των επομένων δύο ετών της συμφωνίας  CETA (EE-Kαναδά) και την διαβούλευση για τη συμφωνία ΤΤΙΡ (EE-HΠΑ), ο καλός μου φίλος, Γιώργος Εμμανουήλ, ο οποίος είναι Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Πανελλαδικής Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών STOP ΤΤΙΡ, CETA, TISA, έγραψε ένα εμπεριστατωμένο άρθρο για τις συμφωνίες αυτές και τις συνέπειές τους για την Ευρώπη και τη χώρα μας, κυρίως στον αγροτο-διατροφικό τομέα. Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» της Λάρισας και στον διαδικτυακό τόπο «TVXS» http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/na-antistathoyme-stin-ttip.
Παρακάτω σας παραθέτω ολόκληρη το άρθρο όπως έχει :
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί παράλληλα με την ψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο στις 2 Φλεβάρη του 2017 και από τα Εθνικά Κοινοβούλια των 27 μελών εντός των επομένων δύο ετών της CETA (EE-Kαναδά) και την διαβούλευση για την ΤΤΙΡ (EE-HΠΑ).
Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 21/11/2016 που δόθηκε πρόσφατα στην δημοσιότητα για την πορεία των διαπραγματεύσεων της διατλαντικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ (ΤΤΙΡ): Το ΑΕΠ ΕΕ και ΗΠΑ αντιπροσωπεύει συνολικά το 46% του

παγκόσμιου ΑΕΠ το 2014. Το διμερές τους εμπόριο προϊόντων ανέρχεται σε 517 δίς ευρώ και υπηρεσιών σε 376 δίς ευρώ. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανέρχονται σε 225 δις ευρώ της ΕΕ στις ΗΠΑ και 421 δις ευρώ των ΗΠΑ στην ΕΕ.

Οι αναμενόμενες οικονομικές επιπτώσεις προβλέπουν αύξηση του ΑΕΠ 0,5% σε ΕΕ και ΗΠΑ και αύξηση εξαγωγών 8,2 % της  ΕΕ και 11,3% των ΗΠΑ και αύξηση των εισαγωγών 7,4% στην ΕΕ και 4,6% στις ΗΠΑ.
Οι κύριες επιπτώσεις σε τομείς της οικονομίας: προβλέπουν όφελος στην Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, κλωστοϋφαντουργία και τραπεζικών -ασφαλιστικών υπηρεσιών και ζημιές στην Ευρωπαϊκή παραγωγή τροφίμων, κρεάτων, ηλεκτρικών μηχανών και μετάλλων.
Οι αναμενόμενες κοινωνικές επιπτώσεις προβλέπουν αύξηση της απασχόλησης στους ανωτέρω ωφελούμενους τομείς και μείωση της απασχόλησης στους ανωτέρω ζημιούμενους τομείς της ΕΕ. Επίσης προβλέπεται αύξηση των τιμών καταναλωτή κατά 0,3% στην ΕΕ λόγω της αύξησης της ζήτησης των ΗΠΑ για προϊόντα και υπηρεσίες της ΕΕ. Η αύξηση των εισοδημάτων είναι οριακή και επισφαλής σε ΕΕ και ΗΠΑ. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες με αίτημα της ΕΕ εξαιρέθηκαν έως σήμερα από την συμφωνία.
Σε ότι αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων: Η ΕΕ έχει επικυρώσει και ενσωματώσει διαχρονικά στο δίκαιό της και τις 8 αρχές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (I.L.O) ήτοι: κατάργηση καταναγκαστικής εργασίας (1959), παιδικής εργασίας (1999), Ελευθερία της συνδικαλιστικής οργάνωσης (1948), δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων (1949), ελάχιστος μισθός (1973), Ιση αμοιβή για ίδια εργασία (1951), καταναγκαστική εργασία (1930), μη διάκριση απασχόλησης και αμοιβής λόγω φύλου η άλλης διάκρισης (1958).
Ενώ οι ΗΠΑ έχουν επικυρώσει μόνο την κατάργηση καταναγκαστικής εργασίας (1959) και της  παιδικής εργασίας (1999) και εκκρεμούν οι υπόλοιπες 6 αρχές-δικαιώματα των εργαζομένων για κατοχύρωση από τις ΗΠΑ πραγματικότητα που αντανακλάται και στην μη ύπαρξη προόδου των διαπραγματεύσεων της TTIP.
Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στον αγροδιατροφικό τομέα και στην ασφάλεια τροφίμων θα είναι σημαντικές, αν και αποφεύγει να τις παραθέσει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Για τα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ προϊόντα:
Στις διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ ενώ έως σήμερα δεν έχει επιτευχθεί κανενός επιπέδου πρόοδος για την προστασία τους, ομάδα μελών του Αμερικάνικου Κογκρέσου ζητά την αφαίρεση  από τις διαπραγματεύσεις του Κεφαλαίου για την προστασία των 1308 ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την Φέτα: Αν και βρίσκεται μαζί με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά ΠΟΠ/ΠΓΕ τυριά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από την ΕΕ, αν περάσει η ρύθμιση για μειωμένη προστασία της Φέτας στην συμφωνία CETA με τον Καναδά που επιτρέπει την εμπορία απομιμήσεων φέτας από λευκά τυριά, είναι βέβαιο ότι αντίστοιχη ρύθμιση θα διεκδικήσουν οι ΗΠΑ και στην ΤΤΙΡ.
Διεκδικούμε να διασφαλίσει η ΕΕ το ίδιο επίπεδο προστασίας της Φέτας με τα άλλα κύρια τυριά της ΕΕ (ροκφόρ, παρμεζάνα, κα) και ότι η ΕΕ θα λάβει μέτρα προστασίας των ΠΟΠ προϊόντων και ποτών. Καλούμε τους Έλληνες κτηνοτρόφους, τυροκόμους και επιστήμονες εργαζόμενους στον κλάδο να  συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τους για την συγκρότηση της διεπαγγελματικής οργάνωσης στην Φέτα και να συνεργαστούν με το κίνημά μας στις επόμενες μάχες σε επίπεδο πολιτικής και αγορών που έπονται, για πλήρη υπεράσπιση και κατοχύρωση όλων των ΠΟΠ και βιολογικών ποιοτικών προϊόντων.
Για τα μεταλλαγμένα: Στην ΕΕ σε γενικές γραμμές δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια ΓΤΟ και για ό, τι επιτρέπεται υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και απαιτούμενη σήμανση. Στις ΗΠΑ (και Καναδά) η καλλιέργεια μεταλλαγμένων αποτελεί τον κανόνα. Η εμπορία του γενετικού υλικού (ΓΤ σπόρων ή υβριδίων ζώων) από ελάχιστες Πολυεθνικές εταιρείες θα καταργήσει τους φυσικούς σπόρους και τις αυτόχθονες φυλές ζώων, που είναι προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον της κάθε περιοχής με αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων ασθενειών στα φυτά και στα ζώα με αρνητικές επιπτώσεις και στο περιβάλλον και στην ασφάλεια των τροφίμων.
Διεκδικούμε την πλήρη κατάργηση της καλλιέργειας και εμπορίας Γ.Τ.Ο και στην κατεύθυνση αυτή υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις του Ευρωπαϊκού κινήματος κατά των μεταλλαγμένων που επέβαλε τουλάχιστον περιοριστικούς όρους όπως η  υποχρεωτική σήμανση σε εμπορία προϊόντων που περιέχουν μεταλλαγμένα και ως προς την καλλιέργεια η απόφαση να είναι δικαίωμα τους κάθε κράτους μέλους  με αποτέλεσμα η χώρα μας και τα περισσότερα κράτη της ΕΕ σήμερα να απαγορεύουν την καλλιέργεια και οι υπόλοιπες χώρες να έχουν περιορισμούς στην καλλιέργεια.
Στην CETA συμφωνείται η μικρότερη δυνατή χρήση Γενετικά Τροποποιημένων οργανισμών, διατηρεί η κάθε πλευρά τις ρυθμίσεις της για τα μεταλλαγμένα και μία ανάλογη ρύθμιση αναμένεται και στην ΤΤΙΡ. Θα συζητήσουν σε εθελοντική αλλά αιτιολογημένη βάση, στα πλαίσια της ρυθμιστικής συνεργασίας δηλ. της σύγκλισης των κανονισμών τους, τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους όπου η ΕΕ ακολουθεί την αρχή της προφύλαξης και οι ΗΠΑ και ο Καναδάς την αρχή της ‘κοινά αποδεκτής επιστημονικής βάσης’ προς αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων.
H EE έχει σε σύγκριση με τον Καναδά και τις ΗΠΑ αυστηρότερο περιοριστικό κανονιστικό πλαίσιο ποιότητας στην εμπορία και καλλιέργεια μεταλλαγμένων, δεν αποδέχεται την χρήση αυξητικών ορμονών και αντιβιοτικών στην ζωική παραγωγή και την χλωρίωση των σφάγιων, έχει περιοριστικό πλαίσιο στα χημικά πρόσθετα των τροφίμων και άλλων καταναλωτικών προϊόντων (όπως οικιακός εξοπλισμός και φαρμακευτικά προϊόντα) και στα φυτουγειονομικά μέτρα και γι αυτό δεν υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο προβλέπεται ότι θα κριθεί η τελική συμφωνία στα πλαίσια της διαβούλευσης στα όργανα ρυθμιστικής συνεργασίας για εναρμόνιση των νομοθεσιών των δύο πλευρών.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις :
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει λόγω της TTIP αύξηση της ζήτησης ενέργειας κατά 0,2% στην ΕΕ, με αύξηση στον λιθάνθρακα κατά 0,3% και στο φυσικό αέριο κατά 0,2%. Η αύξηση των εκπομπών διοξείδιου του άνθρακα αναμένεται να ανέλθει σε +0,2% στην ΕΕ.
Η ΕΕ έχει επικυρώσει όλες τις διεθνείς συμφωνίες (Κιότο και Παρισιού) για το περιβάλλον και έχει ενσωματώσει  στους στόχους της τις δεσμεύσεις αυτών, ήτοι της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% το 2030 με βάση το έτος 1990 και της αύξησης της ανανεώσιμης ενέργειας κατά 27% το 2030 με βάση το έτος 2013.
Οι ΗΠΑ αν και υπόγραψαν το πρωτόκολλο του Κιότο δεν το ενσωμάτωσαν στο δίκαιό τους και δεν παίρνουν μέρος στο διεθνές σύστημα ελέγχου των ρύπων. Επίσης έλαβαν μέρος μόνο στην πρώτη περίοδο δεσμεύσεων 2008-2012 και δεν λαμβάνουν μέρος στην δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων 2013-2020, που αποφασίστηκε στον γύρο συνομιλιών της Ντόχα, όπου συμμετέχει και δεσμεύτηκε η ΕΕ και άλλες χώρες.
Επίσης ενώ υπέγραψαν και οι ΗΠΑ την συμφωνία του Παρισιού το 2015 για την κλιματική αλλαγή για ανάληψη δράσεων συγκράτησης της θερμοκρασίας κάτω από 2 βαθμούς από τα επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Τραμπ και σύμβουλοί του δηλώνουν τώρα ότι θεωρούν απάτη το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και  αναζητούν τρόπους αποχώρησης από την διεθνή συμφωνία του Παρισιού και από τις δεσμεύσεις τους για την κλιματική αλλαγή.
Η αρχή της προφύλαξης η οποία κινδυνεύει με την εφαρμογή των συμφωνιών (CETA, TTIP) και δεν κατοχυρώνεται έως σήμερα στα κείμενα προς διαπραγμάτευση, είναι η θεμελιώδης αρχή της ΕΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και συμπεριλαμβάνεται στις Συνθήκες της ΕΕ άρθρα 174 του 1992 και 191-193 της συνθήκης της Λισαβόνας. Προβλέπει ότι: Κανένα προϊόν δεν τοποθετείται στην αγορά προς κατανάλωση ή χρήση, αν δεν αποδειχθεί από τον φορέα παραγωγής του και τις δημόσιες αρχές, ότι είναι ασφαλές για την υγεία του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν ισχύει η προσέγγιση του Καναδά και των ΗΠΑ, δηλαδή ότι κυκλοφορεί στην αγορά το προϊόν και αν αποδειχθεί μετά από προσφυγή των δημόσιων η καταναλωτικών οργανώσεων ότι προκάλεσε βλάβες στην δημόσια υγεία η στο περιβάλλον, τότε μόνο αποσύρεται.
Ωστόσο ο προβλεπόμενος και στην ΤΤΙΡ και CETA μηχανισμός της εταιρικής επιδιαιτησίας ICS, θα έχει αρμοδιότητα και για την εμπορική διακίνηση και καλλιέργεια των μεταλλαγμένων και για την χρήση πατεντών στα τρόφιμα και για τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και επενδύσεις, δίνοντας εξουσία στις Πολυεθνικές εταιρείες να κερδοσκοπούν σε βάρος των κρατών και των λαών της ΕΕ και των ΗΠΑ, Καναδά .

 

Οι εξελίξεις των διαπραγματεύσεων επιβάλλουν  την ενεργοποίηση και επαγρύπνηση του κοινωνικού κινήματός μας εκτός από την τρέχουσα παρέμβασή μας για διεθνοποίηση των δικαιωμάτων και κοινωνικών κατακτήσεων και αποτροπή της υπογραφής αρνητικών ρυθμίσεων των επιχειρούμενων διατλαντικών συμφωνιών και κατά την επόμενη 3ετία της φάσης των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της ρυθμιστικής συνεργασίας προς  υλοποίηση των συμφωνιών ΤΤΙΡ και CETA σε όλα τα επίπεδα και Ευρωπαϊκούς, Εθνικούς και Περιφερειακούς, τοπικούς θεσμούς”.

* Ο Γιώργος Εμμανουήλ είναι Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Πανελλαδικής Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών STOP ΤΤΙΡ, CETA, TISA.