Εναρκτήρια ημερίδα παρουσίασης του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τεμπών πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Τεμπών με την παρουσία του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Κολλάτου των αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων  και των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Τεμπών. Την εκδήλωση συντόνισε η ειδική συνεργάτης του
Δημάρχου Σοφία Τσοπούρογλου και παραβρέθηκαν το προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι , των ΚΑΠΗ του Δήμου Τεμπών και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση κι  ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων και της κοινής γνώμης για τους σκοπούς, τις κατευθύνσεις, τις προτεραιότητες και τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τεμπών.
Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών» είναι μία νέα δράση που λειτουργεί στο πλαίσιο του  ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 -2020” και έχει συσταθεί με βάση το Άρθρο 4 του Ν 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α). Η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Κοινωνικών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Το κέντρο κοινότητας του Δήμου Τεμπών αποτελεί μια νέα δομή κοινωνικής στήριξης η οποία προσφέρει ένα συνολικό πλέγμα υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Στο Κέντρο Κοινότητας παρέχονται εξειδικευμένες κοινωνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη συμβουλευτική σε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά θέματα, την πληροφόρηση για κρατικά επιδόματα και προνοιακά ζητήματα, τη διασύνδεση με λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες, τη συμβουλευτική σε επαγγελματικές δεξιότητες και την προώθηση σε φορείς απασχόλησης. 
Πιο συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τεμπών προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες: 
  • Πληροφόρηση και Διασύνδεση με Φορείς και Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας 
  • Παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης και ένταξης σε προγράμματα όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κλπ
  • Ψυχοκοινωνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη ατόμων και ομάδων
  • Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού
  • Διοργάνωση Εκδηλώσεων επιμορφωτικού, πολιτισμικού και κοινωνικού περιεχομένου
Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας:
          Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι κατά προτεραιότητα (αλλά όχι αποκλειστικά) πολίτες που διαμένουν στα όρια του Δήμου  Τεμπών και ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες:
  • Άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας
  • Άνεργοι 
  • Άτομα με Αναπηρία 
  • Μετανάστες, Πρόσφυγες
  • Άτομα με ψυχική νόσο
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Το κέντρο Κοινότητα του Δήμου Τεμπών λειτουργεί στο πρώην δημαρχείο του Δήμου Γόννων έχει στελεχωθεί από δύο Κοινωνικούς λειτουργούς και θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα μέχρι Παρασκευή) από τις 07:30 μέχρι τις 15:30.