Η πλατφόρμα City Agenda Tempi υποστηρίζει την έκφραση και ανάδειξη αναγκών των πολιτών με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και των διαδικασιών του Δήμου.
Μέσω της νέας πλατφόρμας του Δήμου Τεμπών “City Agenda Tempi”, οι δημότες συμμετέχουν και καταγράφουν, ακόμα και σε επίπεδο συγκεκριμένης γεωγραφικής τοποθεσίας, προβλήματα, ιδέες, λύσεις, προτάσεις, αρνητικές/ θετικές εμπειρίες και καλές πρακτικές σε συγκεκριμένες θεματικές. Οι θεματικές μπορούν να αφορούν όλες τις πιθανές θεματικές ενότητες ενδιαφέροντος, όπως:
       Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες
       Εκπαίδευση – Πολιτισμός – Αθλητισμός  – Τουρισμός
       Καθαριότητα Πράσινο Αγροτική Ανάπτυξη
       Κοινωνικές Υπηρεσίες
       Τεχνικές Υπηρεσίες
Με τον τρόπο αυτό, εύκολα και γρήγορα, ο πολίτης μπορεί να ενημερώσει ή/

και να κινητοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο στα θέματα που εντοπίζει και να παρακολουθεί την εξέλιξή τους σε απευθείας σύνδεση, συμβάλλοντας έμπρακτα και ουσιαστικά στην αναβάθμιση του Δήμου!

Πως Λειτουργεί;
       Ο πολίτης πρώτα επιλέγει εάν θέλει να καταχωρίσει ή να παρακολουθήσει την εξέλιξη ενός θέματος
       Ύστερα επιλέγει την ενότητα που τον ενδιαφέρει
       Στην καταχώρηση αιτήματος, αρχικά ο πολίτης περιγράφει συνοπτικά το θέμα και εν συνεχεία καταγράφει τυχόν λεπτομέρειες αναλυτικά στις ομώνυμες φόρμες. Στη συνέχεια, συμπληρώνει το σημείο καταγραφής, επισυνάπτει σχετικές φωτογραφίες ή βίντεο και υποβάλλει την καταχώρησή του.
       Για την παρακολούθηση εξελίξεων στα ήδη καταχωρημένα αιτήματα, επιλέγει την ενότητα που τον ενδιαφέρει και ύστερα στον χάρτη που εμφανίζεται επιλέγει το σημείο που επιθυμεί.
       Ο διαχειριστής της πλατφόρμας έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα σχόλια προτού δημοσιευτούν με στόχο να αποτρέψει την προβολή απρεπών ή μη σχετικών μηνυμάτων (Moderation) ενώ παράλληλα μπορεί να εξάγει τις παρεμβάσεις των πολιτών σε μορφή αναφοράς (report) προκειμένου να προωθείται άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πραγματοποιείται τόσο τον υπολογιστή όσο και από φορητές έξυπνες συσκευές smartphone στον σύνδεσμο http://hello.crowdapps.net/cityagendatempi/ .
Επίσης σύνδεσμο με την πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Τεμπών www.gotempi.gr, και συγκεκριμένα στο κάτω μέρος της σελίδας δεξιά  ή στην www.dimostempon.gr στη μέση της σελίδας δεξιά πατώντας στο κουμπί:
“ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ”