Το blog  παρακολούθησε τις ακολουθίες της Μεγάλης Παρασκευής στο συνοικισμό της Ελιάς και στους Γόννους, απ’ όπου και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα :