Η γιαγιά Σεβαστή καθόταν πάντα σε μια συγκεκριμένη θέση, τη Θέση της. Στα αριστερά της μητέρας στο τραπέζι, στην πολυθρόνα δίπλα στη σόμπα το χειμώνα, στην κουνιστή πολυθρόνα κάτω από…