Ώρα 10:10 μ.μ. 8 Οκτώβρη 2023

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα σε επίπεδο Δήμου Τεμπών και Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι τα εξής :
1ος Πίνακας Συγκεντρωτικά σε επίπεδο δήμου Τεμπών για το δήμο σε 19 από 46 εκλογικά τμήματα.

2ος Πίνακας Αναλυτικά ανά Δ.Δ. και χωριό στον ίδιο αριθμό εκλογικών τμημάτων


3ος Πίνακας Συγκεντρωτικά σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας (τέσσερις νομοί) σε 601 από 1.639 εκλογικά τμήματα.


4ος Πίνακας Συγκεντρωτικά σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας (στο νομό Λάρισας) σε 191 από 573 εκλογικά τμήματα.