Το Παγκόσμιο Συνέδριο Our Oceans, θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας για πρώτη φορά από τις 18 μέχρι τις 19 Απρίλη 2024, στον Πόρο.
Ογδόντα είναι μέχρι στιγμής οι Συμμετέχοντες από 49 οργανισμούς, 20 κοινότητες στην Ελλάδα και 12 χώρες από 4 ηπείρους.

Το Δίκτυο Δέλτα Πηνειού – Τεμπών, θα εκπροσωπήσουν οι Νίκος Ρήγας και Ακριβή Αλεξάνδρου ενώ πριν λίγες μέρες το Δίκτυο έχει υπογράψει το κείμενο ΣΩΣΤΕ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ.

Παράλληλα θα γίνει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας όπου καλούνται συλλογικότητες, ομάδες, οργανώσεις για την προστασία της θάλασσας, αλλά και όλος ο κόσμος της οικολογίας και της φιλοζωίας να συμμετάσχουν σε μια ειρηνική συγκέντρωση, για να στείλουν όλοι μαζί το μήνυμα ότι ζητάμε καθαρές, ζωντανές, υγιείς θάλασσες. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 16 Απρίλη 2024 και ώρα 17:00 στην είσοδο του πάρκινγκ του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η ανακοίνωση των διοργανωτών έχει ως εξής :

Σώστε τις Ελληνικές Θάλασσες

Οι ελληνικές θάλασσες αποτελούν κοιτίδα του πολιτισμού και ένα από τα σημαντικότερα εναπομένοντα hot spot βιοποικιλότητας της Μεσογείου. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υποβαθμιστεί δραματικά από τη ρύπανση, τον εντατικό τουρισμό και την υπεραλίευση. Σήμερα δέχονται το τελειωτικό χτύπημα από τρεις νέες δραστηριότητες που τις οδηγούν σε μη αναστρέψιμη καταστροφή. Αυτές είναι:
α) Εξορύξεις υδρογονανθράκων. Η Ελληνική Τάφρος αποτελεί οικοσύστημα κρίσιμης σημασίας για τα απειλούμενα θηλαστικά και κητώδη της Μεσογείου (σύμφωνα με IMMA και ACCOBAMS6). Οι σχεδιαζόμενες εξορύξεις υδρογονανθράκων θα την μετατρέψουν από διεθνώς προστατευτέο βιότοπο σε ένα ακόμα νεκρό θαλάσσιο οικοσύστημα.
β) Θαλάσσια αιολικά πάρκα. Χωροθετούνται σε παράκτιες θαλάσσιες ζώνες των νησιών του Αιγαίου, του Ιονίου και της ηπειρωτικής χώρας για λόγους καθαρά επιχειρηματικούς, δεδομένου ότι η χώρα μας έχει ήδη καλύψει τις σχετικές ενωσιακές της υποχρεώσεις. Και τούτο, παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επισημάνει σε πρόσφατη Έκθεσή του (2023) ότι οι σημαντικές επιπτώσεις των θαλάσσιων αιολικών πάρκων σε σχέση με τον εκτοπισμό ειδών, τη μεταβολή στη δομή των πληθυσμών και τα μεταναστευτικά τους μοτίβα, την υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων κ.λπ. δεν έχουν ακόμα εκτιμηθεί.
γ) Υδατοκαλλιέργειες. Χωροθετούνται και λειτουργούν εντατικά στις παράκτιες περιοχές όλης της χώρας, ακόμα και σε περιοχές Natura. Καταστρέφουν τα λιβάδια Ποσειδωνίας, ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα, απειλούν τον τουρισμό και αλλοιώνουν την παραδοσιακή οικονομία και τον τρόπο ζωής των τοπικών κοινωνιών.
Οι παραπάνω δραστηριότητες αδειοδοτούνται κατά πλήρη παράβαση των αρχών της πρόληψης, της προφύλαξης και του σεβασμού της φέρουσας ικανότητας, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για παράβαση της υποχρεώσεώς της για την προστασία των περιοχών Natura. Παράλληλα, έχει κινηθεί εναντίον της η διαδικασία παραπομπής ενώπιον του ΔΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση θέσπισης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Save the Greek Seas.
The Greek seas are the cradle of civilization and one of the few remaining biodiversity hotspots of the Mediterranean. In recent decades their condition has deteriorated dramatically as a result of pollution, intensive tourism and overfishing. Now they are about to receive a deathblow from three new activities about to cause irreversible damage. These are:
a) Hydrocarbon exploration. The Hellenic Trench is an ecosystem of critical importance for mammals and cetaceans of the Mediterranean that are threatened by extinction (according to IMMA and ACCOBAMS6). The planned hydrocarbon explorations will turn it from habitat that requires international protection into another dead ecosystem.
b) Offshore wind farms Based on the spatial planning they are being deployed in the coastal waters of the islands of the Aegean and the Ionian sea as well as of the mainland, for purely business reasons since our country has already fully complied with its relevant EU obligations and despite the recent (2023) European Court of Audit report which states that the important effects of offshore marine farms on the displacement of species, changes in the structure of the populations and the migration patterns, water quality etc. have not been assessed yet.
c) Aquaculture. According to the spatial planning they can operate intensively in coastal areas all over Greece, even in Natura 2000 areas. They corrupt the Poseidonia beds, pollute and damage the marine ecosystems, threaten tourism and alter the traditional economy and the way of life of local communities.
The above activities are being licensed in blatant violation of the principles of prevention and precaution and respect for the bearing capacity of the systems. Greece has already been convicted by the European Court of Justice (ECJ) for violating of its obligation to protect the Natura 2000 areas. At the same time, a referral procedure to the ECJ is under way for non-compliance with the obligation to provide a Marine Spatial Plan.

Υπογραφές :
• Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος – Chamber for Environment and Sustainability
• Πανελλαδική Συνέλευση για την προστασία της Ελληνικής Τάφρου – Panhellenic Assembly for the Protection of the Hellenic Trench
• Πανελλήνιο Δίκτυο οικολογικών Οργανώσεων – Panhellenic Network of Ecological Organizations
• Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία – Hellenic Animal Welfare Federation
• Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ελυμνίων Εύβοιας ΜΑΚΙΣΤΟΣ – MAKISTOS Cultural-Environmental Assocuation of Limni, Evia Island
• Επιτροπή Αγώνα Δήμου Ξηρομέρου, Κάλαμου και Καστού, ενάντια στην ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας
• Δίκτυο Δέλτα Πηνειού και Τεμπών.