Αυτή η κατάσταση στο κεντρικό ρέμα των Γόννων, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες κάτω από τη γέφυρα μετά τον πεζόδρομο της Πινακοθήκης, μάλλον δεν θεωρείται φυσιολογική…
Βέβαια ως μη ειδικός δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη. Μήπως όμως το τοπικό Συμβούλιο Γόννων, το δημοτικό Συμβούλιο και οι υπηρεσίες του δήμου Τεμπών, πρέπει να ερευνήσουν το θέμα και να δώσουν απαντήσεις, λύνοντας απορίες των κατοίκων;

002
003