Η κατανομή των εδρών στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Τεμπών, μετά και την μείωσή των εδρών από 27 σε 25 λόγω απογραφής και μείωσης του πληθυσμού, είναι η εξής :
Ο συνδυασμός «Νέα Δύναμη» του Γιώργου Μανώλη καταλαμβάνει δεκαπέντε (15) έδρες.
Ο συνδυασμός «Συνεργασία για πορεία Ανάπτυξης» του Κώστα Κολλάτου καταλαμβάνει οχτώ (8) έδρες.
Ο συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση» της Μαρίας Κωστή καταλαμβάνει δύο (2) έδρες.
Από το Υπουργείο Εσωτερικών

.

Τώρα οι σταυροί προτίμησης των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων – ανά Δημοτική Ενότητα και όχι συνολικά – μέχρι στιγμής έχουν ως εξής:

1ος Πίνακας Ο συνδυασμός «Νέα Δύναμη» του Γιώργου Μανώλη :

2ος Πίνακας Ο συνδυασμός «Συνεργασία για πορεία Ανάπτυξης» του Κώστα Κολλάτου :

3ος Πίνακας Ο συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση» της Μαρίας Κωστή :