…είναι οι ημέρες που απομένουν για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις των αυτοδιοικητικών συνδυασμών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου (η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων στην ηλεκτρονική πύλη εκπνέει στις 23.59 της 31ης Αυγούστου).
Μέχρι τις 22 Αυγούστου, είχαν υποβληθεί δηλώσεις από 947 συνδυασμούς που θα κατέβουν στις δημοτικές εκλογές (οι οποίοι αθροίζουν 24.216 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους) και 51 συνδυασμούς που θα κατέβουν στις περιφερειακές εκλογές (με 2.554
υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους). Πόσοι από τους παραπάνω θα εκλεγούν σε αιρετές θέσεις;

Για τους λάτρεις των αριθμών, ενημερώνουμε ότι στα 332 δημοτικά συμβούλια της χώρας προβλέπεται η εκλογή 8.481 συμβούλων και στα 13 περιφερειακά συμβούλια της χώρας προβλέπεται η εκλογή 611 συμβούλων.

Από ΕΦ.ΣΥΝ.