Αυτό, λοιπόν είναι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών για την πενταετία 2024-2028.

Με βάση τον τελευταίο νόμο για τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση αναφέρει : «Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των τριακοσίων (300) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας.2. Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.3. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από : α) τρία (3) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301 – 2.000) κατοίκους, β) πέντε (5) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001 – 10.000) κατοίκους», στα δε άρθρα 27 και 28 αναφέρει αναλυτικά τον τρόπο εκλογής των τοπικών Προέδρων και συμβούλων.

Με βάση τα παραπάνω – και ελπίζοντας ότι ερμηνεύω σωστά τη νομοθεσία – πενταμελή κοινοτικά Συμβούλια δεν εκλέγει καμία κοινότητα στο δήμο Τεμπών, ενώ τριμελή θα εκλέξουν όλες οι δημοτικές κοινότητες με εξαίρεση τις κοινότητες Ιτέας, Ευαγγελισμού, Κυψελοχωρίου, Νέσσωνα και Τεμπών που θα εκλέξουν μόνο Πρόεδρο.
Ο συνδυασμός «Νέα Δύναμη» του Γιώργου Μανώλη εκλέγει δεκατέσσερις Προέδρους κοινοτήτων και πιο συγκεκριμένα στα χωριά : Αμπελάκια, Τέμπη, Γόννοι, Ιτέα, Καλλιπεύκη, Ραψάνη, Ελάτεια, Μακρυχώρι, Παραπόταμο, Χειμάδι, Όσσα, Πουρνάρι, Σπηλιά και Συκούριο.
Ο συνδυασμός «Συνεργασία για πορεία Ανάπτυξης» του Κώστα Κολλάτου εκλέγει έξη Προέδρους κοινοτήτων και πιο συγκεκριμένα στα χωριά : Αιγάνη, Κρανέα, Πυργετός, Ευαγγελισμός, Κυψελοχώρι και Νέσσωνα.
Ο συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση» της Μαρίας Κωστή εκλέγει μόνο έναν τοπικό σύμβουλο στους Γόννους.
Αναλυτικά ανά δημοτικό διαμέρισμα και χωριό οι Πρόεδροι και τα Τοπικά Συμβούλια για την πενταετία 2024-2028, είναι τα εξής :