Το 1976 εγκαινιάζεται στους Γόννους το νέο διδακτήριο – Γυμνάσιο και αργότερα Λύκειο. Το 1972 ιδρύεται ο Μορφωτικός Σύλλογος Μακρυχωρίου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και επιτυχία του…