Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογός Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η Πατωμένη» οργανώνει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015, στις 5 το απόγευμα και στο σχολείο του χωριού, (στο Δημοτικό Σχολείο της Καλλιπεύκης), συζήτηση σε θέματα που αφορούν στους μόνιμους κατοίκους του χωριού (γυναίκες, ηλικιωμένους) με την ευθύνη της ψυχολόγου κ. Μόιρα Τζίτζικα και καλεί κάθε ενδιαφερόμενη -ο να παραβρεθεί, να θέσει ερωτήσεις, να παρακολουθήσει.
Η συνάντηση αυτή, θα είναι η πρώτη από σειρά συζητήσεων που θα επαναλαμβάνονται ανά δεκαπενθήμερο.
Λίγα λόγια για τη Μόιρα Τζίτζικα:

Έχει παρακολουθήσει (2010–2014) Διεθνώς Αναγνωρισμένα Προγράμματα Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων BTEC από το Athenian College, Προγράμματα εξειδίκευσης και επιμόρφωσης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Εταιρεία ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιού και εφήβου, στην Ευρωπαϊκή Εταιρία Σεξουαλικής Ιατρικής ESSM.) Από τον Νοέμβριο του 2010 εργάζεται ως Σύμβουλος ΑμεΑ και Χρόνιων Πασχόντων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ενώ παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε ιδιωτικό επίπεδο. Παράλληλα συνεργάζεται με το Κέντρο Αποκατάστασης Αποθεραπείας (ΚΑΑ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΕ ως Επιστημονικός Συνεργάτης. Είναι επίσης Συνεργάτης της Νευρολογικής Κλινικής του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» για την Ψυχολογική υποστήριξη νευρολογικώς πασχόντων και Υπεύθυνη κλινικών μελετών. Έχει δημοσιεύσει σειρά θεμάτων με βασικό θέμα την ΣΚΠ και συμμετέχει σε Σωματεία και Οργανισμούς που ασχολούνται με την Σκλήρυνση κατά Πλάκας, ως Σύμβουλος, εθελοντικά.