Συνάντηση με τον Δήμαρχο Τεμπών, κ. Κώστα Κολλάτο. είχε αντιπροσωπεία των εργαζομένων του Κέντρου Υγείας Γόννων, με επικεφαλή τον διευθυντή  κ. Πιτσίλκα, για θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του. Η συνάντηση, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου,  έγινε σε καλό κλίμα και αποφασίστηκε η από κοινού διεκδίκηση και επίλυση των προβλημάτων με σημαντικότερα τα παρακάτω :
1.     Έλλειψη προσωπικού (νοσηλευτικού, οδηγών, ασθενοφόρου, τεχνικού, διοικητικού).
2.     Μετακινήσεις προσωπικού από το Κέντρο Υγείας Γόννων σε άλλες δομές υγείας άλλων νομών.
3.     Μη καταβολή δεδουλευμένων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
4.     Μειωμένη χρηματοδότηση του Κέντρου Υγείας η οποία δεν επαρκεί να καλύψει λειτουργικές ανάγκες όπως : θέρμανση, συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων.
5.     Άμεση ανάγκη κάλυψης θέσεων προσωπικού καθαριότητας πλήρης απασχόλησης σε καθημερινή βάση.

6.     Παντελής έλλειψη ασφάλειας για το προσωπικό, τους ασθενείς και την υλικοτεχνική υποδομή (Φύλακες).