Στην εταιρεία ρίχνει την ευθύνη για την κατάρρευση της πλατφόρμας το υπουργείο Παιδείας. Η μπάλα στην εξέδρα από το υπουργείο Παιδείας σχετικά με το σημερινό φιάσκο και την κατάρρευση της πλατφόρμας Webex για την τηλεκπαίδευση, που θα ξεκινούσε σήμερα για εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές.
Αρχικά επιχείρησαν να δικαιολογηθούν μέσω διαρροής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ υποστηρίζοντας ότι η αδυναμία ανταπόκρισης οφείλεται σε γενικότερη αποτυχία του ευρωπαϊκού σέρβερ και δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο στην Ελλάδα. Λίγη ώρα αργότερα η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, επανέλαβε τους ισχυρισμούς αυτούς μέσω της ΕΡΤ κάνοντας λόγο για «κεντρικό ζήτημα της εταιρείας και εκτός ελληνικών συνόρων». Έδωσε, παράλληλα υποσχέσεις ότι η εταιρεία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα, ενώ επισήμανε ότι για σήμερα δεν θα προσμετρηθούν απουσίες από τα ηλεκτρονικά μαθήματα.

Υπολογίζεται ότι στην πλατφόρμα της τηλεκπαίδευσης αναμένεται να συμμετέχουν 600.000 παιδιά, μαθητές γυμνασίου και λυκείου.
Μετά τις μάσκες- τεντόπανα στα σχολεία, τώρα αποδεικνύουν την ανικανότητά τους και στην αδυναμία τους να οργανώσουν σωστά την τηλεκπαίδευση, ενώ από την άνοιξη είχαν όλο το χρόνο δικό τους στο υπουργείο Παιδείας για να προετοιμάσουν και να τεστάρουν την πλατφόρμα και τις επιλογές τους για το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown.

Αλλά ακόμα όμως και αν κάποια στιγμή η πλατφόρμα της τηλεκπαίδευσης λειτουργήσει, πολλά είναι τα προβλήματα και οι απορίες γονιών και μαθητών όπως :
Έχουν όλοι οι μαθητές πρόσβαση σε διαδίκτυο;
Υπάρχει σε κάθε σπίτι ανάλογος αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να καλύψουν ενδεχομένως δυο ή παραπάνω παιδιά στη τηλεκπαίδευση και ταυτόχρονα κάποιον γονέα που εργάζεται από το σπίτι;
Γιατί όσοι λόγω οικονομικής δυσχέρειας της οικογένειάς τους δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες, θα αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία και θα τιμωρούνται και με απουσίες από πάνω;
Γιατί τόση ανικανότητα να μπορούν οι κυβερνόντες, να κατανοήσουν τις ανάγκες των ανθρώπων, γιατί να είναι τόσο πολύ μακριά από την καθημερινότητα και τη ζωή τους;
Αν με όλα τα παραπάνω η κυβέρνηση των «αρίστων» και του «επιτελικού κράτους» δεν αυτογελοιοποιείται τότε τι συμβαίνει;

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εγκύκλιο με οδηγίες και πληροφορίες για τη σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, αναμένεται να αποστείλει σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια η γενική γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Σ. Γκίκα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων διαμορφώνουν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υπουργικές αποφάσεις που το καθορίζουν και το αποστέλλουν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις οδηγίες, συνιστάται το διαδικτυακό μάθημα να διαρκεί σαράντα (40) λεπτά. Για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ το διαδικτυακό μάθημα ξεκινά στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στη 1.40 το μεσημέρι, ενώ για τα Γυμνάσια στις 8.30 π.μ. και θα ολοκληρώνεται στις 2.10 το μεσημέρι. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικοί να συνδέονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων για την υλοποίηση δοκιμών (μικρόφωνο, κάμερα, ήχος κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ομαλή υλοποίησή τους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων οι μαθητές/-τριες οφείλουν να ανταποκρίνονται σε καθήκοντα που ανατίθενται από τους εκπαιδευτικούς τους (π.χ. να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, να ζητήσουν τον λόγο, να σχολιάσουν ή και να σημειώσουν στο chat), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ενεργός συμμετοχή τους στη σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
Η υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας μετάδοση (ήχου ή/και εικόνας) του μαθήματος προς τους/τις μαθητές/-τριες. Προς τον σκοπό αυτόν, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει στη διάθεση των διδασκόντων και των μαθητών/-τριών όλων των σχολείων της χώρας την υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) και της ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas A.E. Η Υπηρεσία αυτή έχει διαμορφωθεί ειδικά για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες παροχής της σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και παρέχεται δωρεάν προς το Ελληνικό Δημόσιο, έχει δε ενταχθεί στις διαπιστευμένες εφαρμογές του Π.Σ.Δ. Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/-τριες δύνανται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό, και στην περίπτωση μαθητών/-τριών και σταθερό τηλέφωνο) που ανήκει στη σχολική μονάδα ή στους ίδιους. Επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης να επιλέξουν για την υλοποίηση της σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, τη χρήση άλλης αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας ανάλογα με τις ανάγκες τους και την υλικοτεχνική τους υποδομή. Στην περίπτωση που ιδιωτική σχολική μονάδα επιλέξει άλλη ψηφιακή πλατφόρμα από αυτήν που προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιβαρύνεται η ίδια με τα τυχόν σχετικά έξοδα/κόστη και με την υποχρέωση τυχόν παραμετροποίησης της συγκεκριμένης πλατφόρμας προς συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις και ιδίως τις διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 και του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137 A’). Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας του Υπουργείου είναι ότι έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταγραφής/ αποθήκευσης του μεταδιδόμενου μαθήματος και έχουν δημιουργηθεί «κλειδωμένες» ψηφιακές αίθουσες, στις οποίες ο εκπαιδευτικός έχει τον αποκλειστικό έλεγχο εισόδου.
Τα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να λειτουργήσει η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα διαγραφούν μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού Covid-19. Τα προσωπικά δεδομένα που είναι ήδη αποθηκευμένα στα συστήματα του ΥΠΑΙΘ λόγω της ιδιότητας ως μαθητών ή γονέων/κηδεμόνων θα διατηρηθούν όπως ορίζεται στις σχετικές Πολιτικές του ΥΠΑΙΘ. Τα μεταδεδομένα που δημιουργούνται διαγράφονται μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού Covid-19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021. Εφόσον έχουν καταχωρηθεί τα πραγματικά στοιχεία των μαθητών (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο) στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν) μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών (μόνο όσον αφορά στα μεταδεδομένα) με υποβολή αίτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].
Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημά τους, έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 647.5600, φαξ +30-210 647.5628. Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορούν οι μαθητές/-τριες να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΥΠΑΙΘ (ΥΠΔ/DPO) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου προσώπου κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες για την παροχή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/tilekpedefsi/).
Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας