Δράσεις ξεκίνησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας με σκοπό να προωθήσει τα 30 τοπικά προϊόντα της περιοχής (γεωργικά και κτηνοτροφικά) που ανήκουν σε τρεις κατηγορίες :
Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν, Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.

Ανάμεσα σ’ αυτά και προϊόντα της περιοχής μας όπως : οι βρώσιμες ελιές, το ελαιόλαδο και το αμύγδαλο Τεμπών, το ακτινίδιο Δέλτα Πηνειού, το κάστανο Κισσάβου, τα κρασιά Ραψάνης, κ.λ.π. που θα μπορούν πλέον να χρηματοδοτηθούν για την πιστοποίηση τους μέσω των Συνεταιρισμών και των αναγνωρισμένων Ομάδων Παραγωγών.

Το Δίκτυο Δέλτα Πηνειού και Τεμπών υποστήριξε έμπρακτα την δράση αυτή. Έτσι σε ειδική συνεδρίαση – σύσκεψη στο Ομόλιο την Κυριακή, 12 Δεκέμβρη 2021, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων και ενεργοί πολίτες, έγινε αναλυτική ενημέρωση των Ομάδων Παραγωγών και των Συνεταιρισμών για την διαδικασία και τους τρόπους κατοχύρωσης ως ΠΟΠ/ΠΓΕ των ποιοτικών προϊόντων της περιοχής με στόχο την καλυτέρευση της εμπορικής και οικονομικής θέσης των παραγωγών. Την ενημέρωση έκανε ο Συντονιστής του Δικτύου, Γιώργος Εμμανουήλ.

Το πρόγραμμα ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός και συμπλήρωσε ότι «η νέα δράση της Περιφέρειας Θεσσαλίας με προϋπολογισμό ένταξης 140 χιλιάδες ευρώ βοηθάει τους φορείς που ήθελαν να πιστοποιήσουν τα προϊόντα αλλά δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα.
Το νέο πρόγραμμα
Tο ποσό επιχορήγησης, το οποίο αφορά σε επιλέξιμες πραγματικές δαπάνες, ορίζεται σε:
• Έως 4.000 €, για τη σύνταξη τεχνικών φακέλων για πιστοποίηση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σήμανσης ποιότητας ΕΠΙΠ (Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα).
• Έως 7.000 €, για ΠΟΠ/ΠΓΕ Φυτικής Παραγωγής (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης).
• Έως 12.000 €, για ΠΟΠ/ΠΓΕ Ζωικής Παραγωγής (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης).
Για το ύψος της επιχορήγησης σε κάθε δράση θα ληφθούν υπόψη τα συγκριτικά, ιστορικά κόστη της αγοράς. Η επιχορήγηση αφορά στη διαδικασία σύνταξης, υποβολής και τεκμηρίωσης τεχνικών φακέλων από τους δικαιούχους φορείς, για πιστοποίηση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σημάνσεων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.


Σκοποί του έργου είναι:
• Η ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε τόπου.
• Η ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
• Η σύνδεση των προϊόντων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους με τη βιοποικιλότητα, τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής και μεταποίησης, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα της παραγωγής των τοπικών κοινωνιών.
• Η ενίσχυση ορεινών, ημιορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
• Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας της κάθε περιοχής.
• Η παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση των τοπικών κοινωνιών της Θεσσαλίας.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
• Η βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών.
• Η προάσπιση και προστασία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών που εμπλέκονται στην παραγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.
• Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού και τουρισμού μέσω της διασύνδεσής τους με τον πολιτισμό και τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.
• Η παροχή σαφούς ενημέρωσης των καταναλωτών για στοιχεία των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.
• Η προώθηση και αξιοποίηση στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς – παραδοσιακών τοπικών προϊόντων.
• Η διασύνδεση τοπικών παραγωγών με τον τουρισμό στο πλαίσιο της πολιτικής για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας.

Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθεί η βελτίωση της αναγνωρισιμότητας των τοπικών γεωργικών προϊόντων και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους.
Μέχρι τώρα έχουν πιστοποιηθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ 24 προϊόντα, που αφορούν φρούτα, ελιές, τυριά, προϊόντα κρέατος και κρασιά. Επιπρόσθετα η Περιφέρεια είναι μία από τις 30 συνολικά ευρωπαϊκές περιφέρειες. που συμμετέχουν στο Δίκτυο AREPO, το οποίο έχει ως κύριο αντικείμενο την προώθηση και προστασία των προϊόντων ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ).