Επιμορφωτικό ταξίδι εκπαιδευτικών Δ.Σ. Γόννων με το πρόγραμμα Erasmus+ KA1

Στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας ταξίδεψαν η Διευθύντρια του Δ.Σ. Γόννων κ. Κωνσταντίνα Μπούτου, η δασκάλα Τσιούρβα Παρασκευή, ο δάσκαλος Αλεξανδρής Γεώργιος και η εκπαιδευτικός πληροφορικής Αποστολίνα Σαΐτη, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA1, συντονιστής του οποίου είναι το ΙΚΥ. Το θέμα της επιμόρφωσης ήταν το “Εκπαιδευτικό σύστημα της Ιρλανδίας/Επισκέψεις σε σχολεία” και φορέας υλοποίησης το Europass Teacher Academy Ireland. Η κατάσταση της πανδημίας δεν επέτρεψε τις επισκέψεις στα σχολεία. Παρόλα αυτά ο φορέας φρόντισε να έρθουμε σε άμεση επαφή με εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων. Η συζήτηση με διευθύντρια δημοτικού σχολείου και με εκπαιδευτικούς, μας έφερε κοντά στον ιρλανδικό τρόπο ζωής και στην κουλτούρα μιας χώρας με μεγάλη και ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία επηρεάζει το εκπαιδευτικό της σύστημα.

Οι Ιρλανδοί χρησιμοποιούν ως επίσημη γλώσσα τα κέλτικα (gaelic), με δεύτερη επίσημη τα αγγλικά. Ο τομέας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελείται από δημοτικά σχολεία που χρηματοδοτούνται από το κράτος και ελάχιστα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία τα οποία δεν προτιμώνται. Υπάρχουν ακόμη σχολεία αρρένων και θηλέων τα οποία έχουν αυξημένη ζήτηση. Οι μαθητές/τριες όλων των κρατικών σχολείων φοράνε στολή (ποδιά), που είναι διαφορετική για το κάθε σχολείο. Λειτουργούν τα Gaelscoileanna σχολεία που διδάσκουν την ιρλανδική γλώσσα, τα DEIS Schools-Σχολεία Παροχής Ισότητας Ευκαιριών όπου παιδιά φτωχών-μειονοτικών ομάδων λαμβάνουν στο σχολείο γεύματα και έχουν δωρεάν πρόσβαση σε δραστηριότητες. Λειτουργούν επίσης τα σχολεία Educate Together, τα οποία είναι σχολεία για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτου θρησκείας, φύλου ή κοινωνικής τάξης. Στα σχολεία αυτά οι μαθητές/τριες δεν φορούν στολή, ενθαρρύνεται η αυτοέκφραση και η συνεκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών. Ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών με τα υπόλοιπα σχολεία. Οι δάσκαλοι και ο διευθυντής αποκαλούνται από τους μαθητές/τριες με το μικρό τους όνομα για να προωθήσουν την ισότητα.

Οι μαθητές/τριες μπορούν να ξεκινήσουν το σχολείο από την ηλικία των 4 ετών και υποχρεωτικά πρέπει να είναι στην εκπαίδευση από την ηλικία των 6 ετών. Η μέση αναλογία δασκάλου-μαθητή/τριας είναι 1:24. Το σχολικό έτος για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι από το Σεπτέμβριο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Η φοίτηση στα κρατικά σχολεία και γυμνάσια/λύκεια είναι δωρεάν. Στην πράξη, ωστόσο, για τον εξοπλισμό του σχολείου (υπολογιστές, αθλητικό εξοπλισμό κ.α.) πολλές φορές ζητούν χορηγίες. Οι γονείς συμμετέχουν σε κάποιες δαπάνες όπως η αγορά στολών ή βιβλίων.
Επιστρέψαμε έχοντας αποκομίσει γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με το ιρλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό σχέδιο και η παρουσίαση όλων όσων είδαμε στους/στις μαθητές/τριες και τους συναδέλφους, αποτέλεσε αφορμή για συζήτηση για το ποια από αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στο σχολείο μας.