Το Κοινοτικό συμβούλιο Ραψάνης θα συνεδριάσει για τρίτη φορά στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 6μ.μ..

Τα θέματα που θα συζητηθούν :
1) Ύδρευση
2) Ξενοδοχείο ΤΥΠΕΤ
3) Κοιμητήριο Αγίου Τρύφωνα
4) και άλλα επιμέρους θέματα.

Στη Ραψάνη συνεδριάζουν για τρίτη φορά, στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα γίνονται συνεδριάσεις;