Σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 27.01.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ του έτους 2020, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Γνωμοδότηση σχετικά με την προοπτική ανάπτυξης μυδοκαλλιεργειών στην θαλάσσια περιοχή από το Καστρί-Λουτρό παραλίας Αιγάνης μέχρι το Στόμιο. Εισηγητής: Δήμαρχος
2. Έγκριση παροχής εγγύησης στη ΔΕΥΑ Τεμπών, για υποβολή αιτήματος ρύθμισης της οφειλής της στη ΔΕΗ, σε 48 δόσεις. Εισηγητής: Δήμαρχος
3. Ορισμός Δημ. Συμβ. για την σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων, έτους 2020. Εισηγητής: Προεδρείο
4. Ανανέωση θητείας μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής άρθρου 9 Ν.2881/200 Εισηγητής: Προεδρείο
5. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Αιγιαλού – Παραλίας, ως Πολυσύχναστων Εισηγητής: Προεδρείο
6. Συγκρότηση Επιτροπής θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Εισηγητής: Προεδρείο
7. Αποδοχή ποσού & κατανομή. Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία / Μητσογιάννης Νικ.
8. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία / Μητσογιάννης Νικ
9. Ανάθεση εργασιών καθαριότητας (ογκώδη) σε ιδιώτες. Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία / Μητσογιάννης Νικ.
10. Συγκρότηση Επιτροπής για την καταστροφή οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών κινητών πραγμάτων Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Τεμπών. Εισηγητής: Νικολάου Γ.
11. Λειτουργία Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου Τεμπών, κατά το Σάββατο. Εισηγητής: Νικολάου
12. Αποδοχή απόφασης ένταξης χρηματοδότησης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ. Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Ζαρδούκας Κ.
13. Πρόθεση υποβολής πρότασης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 / Πρόσκληση 081 Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Ζαρδούκας Κ.
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΣΠΗΛΙΑΣ. Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Ζαρδούκας Κ.
15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΟΝΝΩΝ. Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Ζαρδούκας Κ.
16. Συμπλήρωση Πίνακα Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τεμπών. Εισηγητής: Προεδρείο
17. Γνωμοδότηση επί προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Π.Ε., για το σχολικό έτος 2020-2021, του Δήμου Τεμπών. Εισηγητής: Προεδρείο.